Jak otrzymać zaświadczenie o dochodach od pracodawcy?

Jak otrzymać zaświadczenie o dochodach od pracodawcy?
Zdjęcie ilustracyjne
Fot. Materiał Partnera

W życiu często zdarzają się sytuacje, w których wymagane jest udokumentowanie naszego zatrudnienia oraz wskazanie wysokości wynagrodzenia. Zaświadczenie o dochodach najczęściej potrzebne jest podczas ubiegania się o kredyt lub świadczenie socjalne. Sprawdzamy, jak otrzymać takie zaświadczenie od pracodawcy oraz co powinno się w nim znajdować.

Czy pracodawca ma obowiązek wystawić zaświadczenie o zarobkach?

Zaświadczenie o dochodach to dokument wystawiany przez pracodawcę, który potwierdza, że jesteśmy zatrudnieni na danym stanowisku pracy i otrzymujemy wynagrodzenie we wskazanej kwocie. Żeby taki dokument mógł być uznany za posiadający moc prawną, potrzebny jest podpis pracodawcy oraz pieczątka firmowa. W momencie, gdy potrzebujemy takiego dokumentu, powinniśmy zwrócić się do pracodawcy z prośbą o jego wystawienie.

Jednak czy pracodawca ma bezwzględny obowiązek wystawić nam takie zaświadczenie? Żadne przepisy nie wskazują wprost takiego obowiązku, przyjmuje się jednak, że pracodawca powinien to zrobić, mając na uwadze dobro pracownika oraz respektując zasady współżycia społecznego. Co ciekawe, istnieje jeden wyjątek od tej reguły. Zgodnie z zapisami ustawy o emeryturach i renetach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, pracodawca musi bezwzględnie wystawić nam zaświadczenie o dochodach, jeśli potrzebne jest nam ono do ustalenia kapitału początkowego wymaganego do obliczenia wysokości emerytury.

Kiedy potrzebne będzie zaświadczenie o dochodach i zatrudnieniu?

Zaświadczenie o dochodach wymagane jest w różnych życiowych sytuacjach, w których ubiegamy się o otrzymanie jakiejś korzyści. Chodzi więc o przypadki, gdy staramy się o pożyczkę, kredyt, stypendium, emeryturę, a nawet alimenty. Dokument od pracodawcy jest bowiem prawnym potwierdzeniem naszych dochodów. Potrzebować go będziemy zatem w sytuacjach, w których wymagane jest spełnienie kryterium dochodowego.

Nasze dochody interesują zawsze instytucje, które udzielają nam finansowania. Oznacza to, że jeśli chcemy uzyskać kredyt lub pożyczkę, to spodziewać się możemy konieczności dostarczenia takiego dokumentu podczas wnioskowania. Wyjątkiem mogą być jednak popularne pożyczki bez zaświadczeń, przy których, jak sama nazwa wskazuje, nie ma wymogu dostarczania zaświadczenia potwierdzającego nasz dochód. W takiej sytuacji wystarczające jest zwykle samo oświadczenie o dochodach, które jest niczym innym, jak złożeniem informacji o wysokości zarobków i ich źródle.

Jednak nie tylko instytucje, które odpowiedzialne są za wypłacanie środków, wymagają od nas zaświadczenia o dochodach. O taki dokument możemy być proszeni również na przykład w sytuacji, gdy ubiegamy się o miejsce w żłobku lub przedszkolu dla naszego dziecka. Podobnie będzie także w przypadku studenta, który stara się o zakwaterowanie w uczelnianym akademiku.

Jakie informacje musi zawierać zaświadczenie o dochodach?

Wiemy już, że zaświadczenie o dochodach jest dokumentem, którego nie możemy wystawić sobie sami. To nasz pracodawca zaświadcza informacje dotyczące naszego zatrudnienia, a następnie potwierdza ich zgodność z prawdą poprzez złożenie podpisu i pieczątki. Z kolei, jeśli chodzi o dane, które powinny się znajdować w takim dokumencie, to prawo dokładnie ich nie określa. Biorąc jednak pod uwagę to, jakie instytucje najczęściej wymagają takiego zaświadczenia, to można przyjąć, że zawarte powinny być w nim takie informacje jak:

- imię i nazwisko i numer PESEL pracownika,

- numer i seria dowodu osobistego,

- nazwa zakładu pracy, jego numer NIP,

- dane kontaktowe pracodawcy,

- forma zatrudnienia,

- czas obowiązywania umowy zatrudnienia,

- zajmowane stanowisko,

- wysokość dochodów brutto (najczęściej z okresu ostatnich 3,6 lub 12 miesięcy),

- wysokość uzyskiwanych premii, odpraw, dodatków,

- ewentualne zajęcia komornicze z wypłat.

Zanim wystąpimy do pracodawcy z prośbą o wystawienie takiego zaświadczenia, warto zorientować się, czy instytucja, która od nas tego wymaga, nie udostępnia wzoru takiego pisma. Może zdarzyć się bowiem tak, że zaświadczenie akceptowane będzie tylko w formie narzuconej przez instytucję.

Jak długo ważne jest zaświadczenie o dochodach?

Istotną informacją dotyczącą zaświadczenia o dochodach jest także termin ważności takiego dokumentu. Musimy wiedzieć, że dokumenty upoważniające do uzyskiwania produktów finansowych czy świadczeń mają zwykle swoją datę ważności. Najczęściej przyjmuje się, że zaświadczenie o dochodach ważne jest przez 30 dni od momentu wystawienia przez naszego pracodawcę tego dokumentu.

Czasami spotkać się można jednak z wydłużonym terminem przydatności zaświadczenia. Niektóre banki ustalają bowiem wewnętrzne procedury, dzięki którym zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach może być akceptowalne przez dłuższy okres. Najczęściej jednak nie wynosi on więcej niż 3 miesiące.

Czy zaświadczenie i oświadczenie o dochodach są tym samym?

Na wstępie trzeba zaznaczyć, że zaświadczenie i oświadczenie nie są tym samym. Nie powinniśmy więc stosować tych nazw zamiennie. Termin zaświadczenie oznacza, że dokument wystawiany jest przez osobę, która zaświadcza o podanych w piśmie informacjach, oficjalnie więc je potwierdza. Zaświadczenie wystawiane jest przez podmioty do tego upoważnione, czyli zakład pracy lub pracodawcę. Nie możemy napisać go sobie sami. Dokument ten nabiera bowiem mocy prawnej dopiero w momencie, gdy znajduje się na nim podpis i pieczęć pracodawcy.

Z kolei oświadczenie jest niczym innym, jak deklaracją, w której samodzielnie wskazujemy informacje dotyczące naszego zatrudnienia. Oświadczamy więc o wysokości naszych dochodów oraz źródle ich pochodzenia. Taki dokument możemy zatem sporządzić samodzielnie w każdym momencie. Nie oznacza to jednak, że możemy tam wpisać co tylko chcemy. Oświadczenie, tak samo jak zaświadczenie, musi być zgodne z prawdą. W przeciwnym razie możemy podlegać karze przewidzianej w Kodeksie karnym.

2147382000

Artykuł sponsorowany

Komentarze (0)

Dodaj swój komentarz

2147382000