GDDKiA unieważnia przetarg na wykonanie dokumentacji dla obwodnic Olsztyna i Szczytna

GDDKiA unieważnia przetarg na wykonanie dokumentacji dla obwodnic Olsztyna i Szczytna
GDDKiA w Olsztynie unieważniło przetarg na wykonanie dokumentacji dla obwodnicy Olsztyna i Szczytna
Fot. GDDKiA w Olsztynie / Twitter

Dziś (27 października) Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad unieważniła przetarg na wykonanie studium korytarzowego i studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego wraz z materiałami do decyzji środowiskowej dla północnej obwodnicy Olsztyna i obwodnicy Dywit oraz na wykonanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej wraz z materiałami do decyzji środowiskowej dla obwodnicy Szczytna.

- Zainteresowane wykonaniem zadania były dwie firmy. Niższą cenę (4 710 900,00 zł) zaoferowała firma Mosty Katowice Sp. z o.o., a wyższą (11 562 000,00 zł) firma Transprojekt Gdański Sp. z o.o. Z postępowania przetargowego wykluczyliśmy firmę Mosty Katowice na podstawie przepisu art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy Prawo zamówień publicznych. Firma przedstawiła informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia – informuje Karol Głębocki, rzecznik prasowy GDDKiA w Olsztynie.

I dodał: - W rezultacie postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Cena oferty najkorzystniejszej, jaka pozostała po wykluczeniu jednego wykonawcy, wyniosła 11 562 000,00 zł i przewyższyła kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający nie ma możliwości zwiększenia założonej kwoty, tj. 3 519 995,30 zł brutto do wartości oferty najkorzystniejszej. Wykonawcy mogą w terminie do 6 listopada br. odwołać się od tej decyzji do Krajowej Izby Odwoławczej.

Z kolei powodem unieważnienia przetargu dla obwodnicy Szczytna jest wykluczenie z postępowania jedynego wykonawcy, który złożył ofertę. Wykonaniem zadania zainteresowana była firma Mosty Katowice Sp. z o. o., która zaoferowała wykonanie dokumentacji za kwotę 5 070 675,00 zł. W tym wypadku firma również mogła wprowadzić zamawiającego w błąd. W tym wypadku również wykonawca ma termin na odwołanie do 6 listopada.

Zamówienie obejmowało opracowanie dokumentacji dla budowy obwodnicy Szczytna, która będzie jednojezdniową drogą klasy GP o długości około 17 km i nośności konstrukcji nawierzchni 11,5 t/oś. W ramach inwestycji zostaną wybudowane m.in. węzeł drogowy Korpele, skrzyżowania z drogami lokalnymi, obiekty inżynierskie oraz dodatkowe jezdnie do obsługi terenów przyległych do obwodnicy. Przebudowane zostaną drogi publiczne kolidujące z inwestycją, wybudowane będą rozwiązania dla ruchu pieszego i rowerowego oraz obiekty i urządzenia z zakresu ochrony środowiska.

Studium korytarzowe ma objąć analizy obejścia Olsztyna zarówno po stronie zachodniej, jak i wschodniej. Po wytypowaniu korytarza obwodnicy zadaniem wykonawcy będzie opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego (STEŚ) oraz materiałów do wydania decyzji środowiskowej. Na etapie STEŚ dokonane zostaną analizy co najmniej trzech wariantów układu drogowego składającego się z obwodnicy Olsztyna, obwodnicy Dywit i odcinka od granicy administracyjnej Olsztyna do skrzyżowania z ul. Sybiraków w Olsztynie, w korytarzu wybranym na podstawie studium korytarzowego.

Obie drogi mają powstać w ramach Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030.

Komentarze (6)

Dodaj swój komentarz

 • Arbuz 2020-10-27 23:44:06 37.248.*.*
  Piotrek Betonowicz
  Odpowiedz Przenieś Oceń: 1 4
 • Kolejna obsuwa 2020-10-27 17:48:46 5.60.*.*
  Hańba GDDKiA !!! Zostawiliście północna cześć województwa w czarnej d.... nie zapomnimy Wam tego!!!
  Odpowiedz Przenieś Oceń: 4 0
 • Zatorzanki 2020-10-27 15:19:46 5.184.*.*
  Czyli jesteśmy znowu w czarnej dupie. P.Grzymowicz czy tak to zostawisz i odejdziesz w niesławie???!
  Odpowiedz Przenieś Oceń: 5 5
2147382000