Czysta i Piękna Zagroda

Rozpoczęła się 10. edycja konkursu Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich pod hasłem Czysta i Piękna Zagroda - Estetyczna Wieś 2005.

Ma on zwiększać szanse rozwoju turystyki w regionie przez poprawę stanu sanitarnego i estetyki wsi. Konkurs potrwa do września. Do tego czasu Wojewódzka Komisja Konkursu przeprowadza dwie tzw. lustracje. W pierwszej wieś otrzymuje notę początkową, a w drugiej oceniany jest wkład pracy mieszkańców na rzecz poprawy warunków sanitarnych i wyglądu miejscowości. Różnica punktów obu tych ocen zdecyduje o wytypowaniu laureatów. Wojewódzkie podsumowanie konkursu odbywa się co roku w Olsztynie podczas Jesiennych Targów "Wszystko dla Rolnictwa". Dodajmy, że Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich zrzesza 61 gmin województwa.

Komentarze (0)

Dodaj swój komentarz