Czy Warmia i Mazury są przygotowane do walki z pandemią?

Czy Warmia i Mazury są przygotowane do walki z pandemią?
Artur Chojecki, wojewoda warmińsko-mazurski i Krzysztof Kuriata, dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego podczas narady Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
Fot. biuro prasowe wojewody warmińsko-mazurskiego

Czas epidemii Covid-19 to wielka próba dla nas wszystkich. Na pierwszym froncie walki o przetrwanie znajdują się teraz medycy oraz prowadzone przez nich placówki służby zdrowia. Czy dadzą radę, mając do dyspozycji takie środki, jakie mają?  

Każdego dnia pojawiają się w mediach doniesienia o liczbie wykrytych zakażeń koronawirusem oraz o liczbie osób, którym nie udało się tego zakażenia przetrwać. Nie są to liczby napawające optymizmem i widać wyraźnie, że wciąż trzeba zachować daleko idącą ostrożność oraz ściśle przestrzegać zalecenia sanitarne.

Działania służby zdrowia w zakresie ochrony społeczeństwa naszego regionu przed pandemią koordynuje Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki. Rzecznik prasowy wojewody warmińsko-mazurskiego, Krzysztof Guzek, odpowiada na nasze pytania dotyczące przygotowania służb medycznych do obecnej sytuacji kryzysowej.

- Czy placówki medyczne dysponują wystarczającą ilością specjalistycznego wyposażenia oraz leków, niezbędnych do walki z pandemią?

- Podmioty lecznicze na bieżąco otrzymują środki ochrony osobistej oraz pozyskiwany jest na ich potrzeby sprzęt z Agencji Rezerw Materiałowych. Wojewoda występuje też z wnioskami do Ministerstwa Zdrowia, Kancelarii Pezesa Rady Ministrów oraz Ministerstwa Finansów o wsparcie poszczególnych jednostek środkami finansowymi na niezbędne zakupy. Na poziomie województwa powołany też został koordynator ds. tlenu, który koordynuje dostawy butli oraz dostawy tlenu ciekłego do zbiorników. W obecnej sytuacji epidemicznej nie można rozpatrywać systemu ochrony zdrowia punktowo, tj. np. tylko w odniesieniu do Olsztyna. Złożoność chorób u pacjentów, u których stwierdzono zakażenie Sars-Cov-2 wymusza ich hospitalizację w różnych miejscach i na różnych poziomach leczenia. Dobrym przykładem mogą tu być przypadki np. udarów lub zawałów, które kierowane są natychmiast do ośrodków o najwyższym stopniu referencyjności. Wtedy nie może być przecież mowy o transportowaniu pacjenta poza obszar województwa. Dlatego też dla wysokospecjalistycznych świadczeń zostały wyznaczone dodatkowe obszary leczenia takie jak: chirurgia szczękowo-twarzowa (oddział chirurgii głowy i szyi w zakresie chirurgii szczękowo-twarzowej), otolaryngologia (oddział chirurgii głowy i szyi w zakresie otolaryngologii), okulistyka (oddział chirurgii głowy i szyi w zakresie okulistyki), chirurgia (oddział kliniczny chirurgii i urologia dziecięcej z ośrodkiem leczenia zmian naczyniowych), psychiatria, ortopedia (oddział ortopedyczno-urazowy z chirurgią kręgosłupa), ginekologia i położnictwo III poziom referencyjny, neonatologia III poziom referencyjny, neurologia A48 (w zakresie leczenia trombolitycznego udarów),  trombektomia mechaniczna w udarze niedokorwiennym mózgu, chirurgia naczyniowa (w zakresie tętniaka aorty), chirurgia urazowo-ortopedyczna (w zakresie urazów kręgosłupa szyjnego),  kardiochirurgia (w zakresie leczenia zabiegowego zawału mięśnia sercowego) oraz inwazyjne leczenie ostrego zespołu wieńcowego, okulistyka (23.10.2020), a także ECMO - czyli układ pozaustrojowego natleniania krwi, zastępujący pracę serca i płuc.

- Czy wystarczająca liczba specjalistów (lekarzy, pielęgniarek itd.) jest gotowa do opieki na pacjentami?

- Zakażenia dotyczą również personelu medycznego, a liczba osób zakażonych i przebywających na kwarantannie jest nadal znaczna. Wpływa to na funkcjonowanie szpitali, nie tylko na odcinkach covid. Posiedzenia Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego odbywają się niemal codziennie. Biorą w nich udział dyrektorzy szpitali. Sytuacja jest na bieżąco analizowana i w przypadku konieczności podejmowane są decyzje o czasowym wstrzymaniu przyjmowania nowych pacjentów, a ruch zespołów ratownictwa medycznego przekierowywany jest do innych jednostek ochrony zdrowia.

- Czy szpitale dysponują jeszcze wolnymi łóżkami dla nowych pacjentów?

- Tak. Zapewnienie pewnego buforu wolnych miejsc, w tym respiratorowych, jest głównym zadaniem WZZK. Dotyczy to zarówno łóżek dla pacjentów z Covid-19, jak i łóżek dla pacjentów wolnych od koronawirusa. Statystyki dotyczące łóżek covidowych oraz wyposażanych w respiratory codziennie aktualizujemy na stronie internetowej Urzędu Wojewódzkiego.

- Ilu zakażonych koronawirusem pacjentów przybywa średnio każdego  dnia?

- Dane dobowe publikowane są na stronach gov.pl, wcześniej również na profilu społecznościowym Urzędu Wojewódzkiego.

- Czy respiratory pojawiły się obecnie także w Olsztynie i nie trzeba już wozić każdego z pacjentów wymagającego leczenia pod respiratorem do Ostródy?

- Mamy obecnie w naszym województwie 22 placówki lecznicze zaangażowane bezpośrednio w leczenie pacjentów ze stwierdzonym Covid-19. Respiratory funkcjonują w 16 z nich, w tym w 3 na terenie Olsztyna.

- Które kwestie walki z pandemią sprawiają najwięcej kłopotów?

- Istotnym utrudnieniem jest czasowe wyłączenie z pracy personelu medycznego, przebywającego w izolacji lub na kwarantannie.

Łukasz Czarnecki-Pacyński, kru

Komentarze (3)

Dodaj swój komentarz

  • Jasiek 2020-11-25 08:37:25 31.60.*.*
    Jak w 39- silni(w gębie), zwarci (przy korycie), gotowi (do ucieczki).
    Odpowiedz Przenieś Oceń: 3 0
  • Tamara Twardodupcewa 2020-11-24 19:32:45 156.67.*.*
    W takiej sytuacji nie pozostaje nic innego jak zasypać Urząd Wojewódzki wnioskami o udzielenie informacji publicznej, którą mają obowiązek udostępnić, jedynie musi ktoś wystąpić z wnioskiem
    Odpowiedz Przenieś Oceń: 4 0