Czy łódzcy studenci pomogą Olsztynowi?

Czy łódzcy studenci pomogą Olsztynowi?
Fot. Łukasz Kozłowski / olsztyn.com.pl

Przed Wysoką Bramą można oglądać projekty łódzkich studentów, którzy pracowali nad zagospodarowaniem olsztyńskiego Placu Jedności Słowiańskiej ze szczególnym uwzględnieniem zabytkowej Rondeli.

W ramach zadania „Rewitalizacja obszaru pomiędzy Starym Miastem a Ratuszem w Olsztynie” w drugiej połowie 2012 roku przeprowadzone zostały badania archeologiczne w okolicach północnego wjazdu do średniowiecznego Olsztyna. Przed północną elewacją Bramy Głównej odsłonięto dobrze zachowane relikty zespołu obronnego składającego się z szyi bramnej oraz umacniającej ją budowli przedbramia (baszt bądź baseti). Odkryte relikty fundamentów ścian szyi przewiązane są z fundamentem Bramy Głównej. We wnętrzu baszty odsłonięto wnęki z zamurowanymi otworami strzelniczymi.

Odkryta budowa przedbramia nie była wcześniej wzmiankowana w przekazach historycznych ani widoczna na kartografii. Wyniki badań potwierdzają, że fortyfikacje Olsztyna stanowiły dużo bogatszy model obrony, niż wynikało to z wcześniejszych ustaleń.

Przed studentami Politechniki Łódzkiej kierunku Architektura i Urbanistyka stanęło wyzwanie projektowe w ramach przedmiotu Konserwacja i Ochrona Zabytków, jakim był projekt konserwatorski dla Placu Jedności Słowiańskiej w Olsztynie wraz z Wysoką Bramą, budynkiem hotelu i reliktami przedbramia.

Zadaniem studentów była odpowiedź na zagadnienia dotyczące ochrony zabytków, dbałości o przestrzeń miejską, rozwiązań problemów komunikacji pieszej i kołowej oraz uwzględnienia potrzeb infrastruktury miejskiej.

Koncepcje projektowe zostały opracowane w roku akademickim 2012/2013 i odnoszą się do stanu przed kontynuacją badań  archeologicznych, które przyniosły nowe odkrycia archeologiczne w tym rejonie.

Źródło: Urząd Miasta

Komentarze (0)

Dodaj swój komentarz