Czas podjąć decyzję - poradnik dla olsztyńskich gimnazjalistów

Przed gimnazjalistami z całej Polski trudny czas. Już teraz muszą zdecydować, do której szkoły chcą pójść, a następnie zaznaczyć to w systemie elektronicznej rekrutacji.

Wybór szkoły ponadgimnazjalnej to bardzo trudna decyzja. To ważne żeby zastanowić się, w której szkole chcemy spędzić kolejne 3 a nawet 4 lata, ale także o jakim profilu klasę wybrać, tak aby nauka była przyjemnością.

Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych w Olsztynie po raz kolejny odbywa się przy pomocy systemu elektronicznego. Na specjalnej stronie uczeń może dokonać wyboru aż trzech preferowanych szkół ponadgimnazjalnych, złożyc podania, a przy tym zapoznać się z krótkimi informacjami na temat danych placówek.

Gimnazjalista może wybrać 3 szkoły, ale dowolna ilość klas - profili. Należy jednak pamiętać, że na pierwszym miejscu powinna znaleźć się ta szkoła, na której gimnazjaliście zależy najbardziej.

Po rejestracji w systemie uczeń powinien złożyć podania o przyjęcie do I klasy szkoły ponadgimnazjalnej,  najpóźniej do 23 czerwca. W składanych później dokumentach powinny znaleźć się: kopia świadectwa ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu, które do wybranej szkoły trafić muszą nie później niż do 29 czerwca.

Ogłoszenie listy kandydatów nastąpi nie później niż 2 lipca, wtedy też kandydaci zobowiązani są do potwierdzenia chęci podjęcia nauki w danej szkole poprzez dostarczenie oryginałów dokumentów, których wcześnie dostarczyli kopie. Musi to nastąpić najpóźniej 6 lipca do godziny 14.00.

Ostateczne listy uczniów przyjętych do szkół znane będą 7 lipca do godziny 12.00.  Jeśli jakiś uczeń nie dostanie się do żadnej ze szkół, wtedy oryginały dokumentów może złożyć do placówki, która dysponuje jeszcze wolnymi miejscami. Lista kandydatów, po przeprowadzonych dodatkowych rekrutacjach, musi być gotowa do 16 lipca.

O przyjęciu uczniów do szkół ponadgimnazjalnych decyduje suma punktów uzyskanych: za oceny z języka polskiego i trzech wybranych zajęć edukacyjnych, za szczególne osiągnięcia gimnazjalisty wymienione na świadectwie oraz co ważne ilość punktów z egzaminu gimnazjalnego.

Komentarze (1)

Dodaj swój komentarz

  • Uczen 2010-04-18 14:14:33 77.255.*.*
    No fotka wyżej to pokazuje raczej maturę niż test gim..
    Odpowiedz Przenieś Oceń: 0 0