Centrum Kompetencyjne Techniki Kryminalistycznej powstanie w Olsztynie?

Ogólnopolskie Centrum Kompetencyjne Techniki Kryminalistycznej Służby Celno-Skarbowej może powstać w Olsztynie. KAS rozważa także utworzenie laboratorium kryminalistycznego.

Wiceminister finansów, Zastępca Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, insp. Piotr Walczak odwiedził Izbę Administracji Skarbowej w Olsztynie. Wizyta była okazją do przedstawienia koncepcji utworzenia w Olsztynie Centrum Kompetencyjnego Techniki Kryminalistycznej Służby Celno-Skarbowej. 

- Krajowa Administracja Skarbowa ma bardzo szerokie spektrum działania w obszarze walki z przestępczością ekonomiczną. Jednym z narzędzi wykorzystywanych przez KAS jest kryminalistyka ukierunkowana na zbieranie i zabezpieczanie śladów działalności przestęczej. Dlatego powstała inicjatywa utworzenia w Olsztynie Centrum Kompetencyjnego Techniki Kryminalistycznej – powiedział na spotkaniu w Olsztynie wiceminister finansów, z-ca Szefa KAS Piotr Walczak.

Centrum Kompetencyjne Techniki Kryminalistycznej miałoby koordynować pracę techników kryminalistyki w Służbie Celno-Skarbowej, przygotowywać profesjonalną kadrę, opracowywać system szkoleń i standaryzować wyposażenie. Główne zadania Centrum miałyby polegać na przygotowaniu wytycznych w zakresie techniki kryminalistycznej w Służbie Celno-Skarbowej, wdrażaniu procedur oraz opracowaniu metodyki technika kryminalistyki. Do zadań Centrum należałaby koordynacja działań techników kryminalistyki w sprawach wymagających zaangażowania pracowników z wielu jednostek organizacyjnych KAS.

- Plan utworzenia Centrum Kompetencyjnego Techniki Kryminalistycznej w Olsztynie opiera się na potencjale Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie i doświadczeniu jej funkcjonariuszy. Dokonania warmińsko-mazurskiej KAS wskazują, że to wyróżniający się region, który ma wiele osiągnięć i może pochwalić się spektakularnymi realizacjami – podkreślił zastępca Szefa KAS.

Technicy kryminalistyki z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Celno-Skarbowego po utworzeniu centrum będą wspierać kolegów z całego kraju.

- Będą wspomagać inne izby administracji skarbowej w sprawach trudnych, w których wystąpi konieczność zabezpieczenia niestandardowych śladów – wyjaśnił minister Piotr Walczak.

W dalszej perspektywie KAS rozważa także utworzenie laboratorium kryminalistycznego, którego działalność znacznie przyspieszy proces badania zabezpieczonego materiału. Dzięki laboratorium będą prowadzone specjalistyczne badania z zakresu: badania pisma, badań daktyloskopijnych, badań DNA, badań dźwięku i obrazu.

Źródło: KAS Olsztyn

Galeria

Komentarze (0)

Dodaj swój komentarz