Elżbieta Brewka

Miasto Olsztyn
Ulica Kopernika 1/1
Kod pocztowy 10-959
Telefon 089 535-24-23

Opis:

Adres: 10-959 Olsztyn Kopernika 1/1 Telefon: 089 535-24-23 Sporządzanie projektów oświadczeń i innych dokumentów.