Dziś jest: 26.02.2024
Imieniny: Aleksandra, Mirosława
Data dodania: 2023-11-03 15:05

Redakcja

Zasiłek pogrzebowy nie wzrósł od 12 lat. Obowiązują inne zasady przy donacji zwłok

Zasiłek pogrzebowy nie wzrósł od 12 lat. Obowiązują inne zasady przy donacji zwłok
Zasiłek pogrzebowy maksymalnie wynosi 4 tys. zł i przysługuje nie tylko rodzinie zmarłego
Fot. Emil Marecki / Olsztyn.com.pl

Ile wynosi zasiłek pogrzebowy? Czy świadczenie przysługuje tylko rodzinie zmarłego? Jakie dokumenty należy złożyć? Co w przypadku donacji zwłok? W poniższym artykule odpowiadamy na kluczowe pytania, odnośnie zasiłku pogrzebowego. 

reklama

Zasiłek pogrzebowy w wysokości 4 tys. zł przysługuje członkowi rodziny, niezależnie od wysokości poniesionych kosztów pogrzebu. Stawka obowiązuje od 1 marca 2011 r. wskutek wejścia w życie ustawy z dnia 26 listopada 2010 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. Poz. 1578).

O zwrot kosztów pogrzebu może do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wystąpić nie tylko rodzina, ale także każda osoba nie spokrewniona czy instytucja, która te koszty udokumentuje. W sytuacji, gdy za pochówek zapłaci np. dom pomocy społecznej, gmina lub pracodawca zasiłek przysługuje tym podmiotom w wysokości udokumentowanych kosztów pogrzebu, nie wyższych jednak niż 4 tys. zł.

W 2022 roku w województwie warmińsko-mazurskim ZUS wypłacił 13 695 zasiłków pogrzebowych (Oddział w Elblągu – 4675, Oddział w Olsztynie – 5768), a w przeciągu dziewięciu miesięcy bieżącego roku 9 524 (Elbląg – 3120, Olsztyn – 6404)

- W sytuacji, gdy koszty pokryje więcej niż jedna osoba lub podmiot, zasiłek pogrzebowy ulega podziałowi między te osoby lub podmioty - proporcjonalnie do poniesionych kosztów pogrzebu. Osoby obce, aby otrzymać zasiłek pogrzebowy z ZUS muszą szczegółowo udokumentować poniesione wydatki do wysokości zasiłku. To jakie koszty należy uznać za koszty pogrzebu, niestety nie określa żadna ustawa. Tak, więc przyjmuje się, że sam pogrzeb to czynności, które trwają od chwili zgonu do pochowania zwłok lub prochów osoby zmarłej – wyjaśnia Anna Grabowska, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie warmińsko-mazurskim

- Przedstawienie rachunku za samą trumnę nie stanowi dowodu pokrycia kosztów pogrzebu. Dzieje się tak, dlatego, że istnieje domniemanie, że pozostałe koszty poniósł ktoś inny, kto również będzie ubiegał się o zasiłek pogrzebowy – dodaje Grabowska

Zasiłek pogrzebowy zaś wypłacany jest w takim przypadku, proporcjonalnie i w związku z tym Zakład musi ustalić wszystkie okoliczności. Należy dodać, że kosztu pogrzebu nie stanowi również zakup samych kwiatów, gdyby tak było to każdy żałobnik nabywałby prawo do zasiłku pogrzebowego w wysokości proporcjonalnej do poniesionych wydatków. Wydatki związane z ceremonią kościelną, które są potwierdzone przez tę instytucję są uwzględniane w wypłacanym przez ZUS świadczeniu.

- Inna rzecz to wydatki poniesione na wystawienie nagrobka. Z uwagi na fakt, iż jego zakup nie jest bezpośrednio związany z pochówkiem osoby zmarłej, nie jest brany pod uwagę przy ustalaniu wysokości zasiłku pogrzebowego. Wszak brak nagrobka nie oznacza, że pogrzeb się nie odbył. A może on być wystawiony nawet kilka lat po pochówku - tłumaczy rzeczniczka

Komu przysługuje zasiłek?

Zasiłek pogrzebowy przysługuje w razie śmierci: osoby mającej ustalone prawo do emerytury lub renty, osoby mającej ustalone prawo do emerytury pomostowej, ubezpieczonego, w tym ubezpieczonego z tytułu pobierania zasiłku macierzyńskiego albo zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia, osoby mającej ustalone prawo do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, osoby, która zmarła w okresie pobierania zasiłku chorobowego albo świadczenia rehabilitacyjnego za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia, członka rodziny rencisty i emeryta.

Przedawnienie roszczeń o wypłatę zasiłku

Prawo do zasiłku pogrzebowego wygasa w razie niezgłoszenia wniosku o jego przyznanie w czasie 12 miesięcy od dnia śmierci osoby, po której zasiłek przysługuje. Jeżeli zgłoszenie wniosku o zasiłek pogrzebowy w tym terminie nie było możliwe z powodu późniejszego odnalezienia zwłok lub zidentyfikowania osoby zmarłej albo z innych przyczyn całkowicie niezależnych od osoby uprawnionej, prawo do zasiłku wygasa po upływie 12 miesięcy od dnia pogrzebu. Dokumentem potwierdzającym te okoliczności jest zaświadczenie policji lub prokuratury, odpis zupełny aktu zgonu lub inny dokument urzędowy potwierdzający przyczyny uniemożliwiające zgłoszenie wniosku.

Wymagane dokumenty

Podstawowymi dokumentami wymaganymi do wypłaty zasiłku pogrzebowego są wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego, skrócony odpis aktu zgonu albo odpis zupełny aktu urodzenia dziecka z adnotacją, że dziecko urodziło się martwe, oryginały rachunków poniesionych kosztów pogrzebu, a jeżeli oryginały zostały złożone w banku - kopie rachunków potwierdzone przez bank za zgodność z oryginałem, dokumenty potwierdzające pokrewieństwo lub powinowactwo zgłaszającego wniosek z osobą zmarłą (skrócone odpisy aktów stanu cywilnego lub dowód osobisty zawierający wymagane dane), zaświadczenie płatnika składek o podleganiu ubezpieczeniu w dniu śmierci (w przypadku, gdy zmarła osoba ubezpieczona lub członek rodziny osoby ubezpieczonej), nie dotyczy to osób prowadzących działalność na własny rachunek oraz osób z nimi współpracujących.

Donacja zwłok a zasiłek pogrzebowy

W razie donacji zwłok na cele naukowe, sprawienie pogrzebu możliwe jest dopiero po przekazaniu rodzinie przez instytucję naukową szczątków osoby zmarłej po zakończeniu badań. Z przyczyn, więc całkowicie niezależnych od osoby uprawnionej do zasiłku pogrzebowego nie ma ona możliwości zgłoszenia wniosku o wypłatę w ciągu ustawowych 12 miesięcy. Osoby uprawnione mogą, więc złożyć wniosek o zasiłek pogrzebowy za pogrzeb tzw. symboliczny wraz z fakturami dokumentującymi poniesione koszty.

Źródło: ZUS w Olsztynie / Własne

Komentarze (8)

Dodaj swój komentarz

 • wyborca PiS 2023-11-04 10:57:07 176.221.*.*
  I ja tu umierać, Prezesie Tysiąclecia?
  Odpowiedz Przenieś Oceń: 4 1
 • yebany ZUS 2023-11-03 17:59:03 88.156.*.*
  Wszelkie REALNE koszty pogrzebu i nawet nagrobku powinien pokrywać ZUS z pieniędzy, które odłożył zmarły! Mój tata odłożył 550 tys zł w ZUS, pożył na emeryturze lekko ponad rok, a jego pieniądze przepadły. W takim razie ZUS pokryć koszty pogrzebu np. do maksymalnie 15 tys zł oraz koszty nagrobku załóżmy maksymalnie 25 tys zł.
  Odpowiedz Przenieś Oceń: 13 0
 • pasmo sukcesów 2023-11-03 17:01:01 176.221.*.*
  Ani żyć, ani umrzeć w tej Republice PISu.
  Odpowiedz Przenieś Oceń: 7 4
 • NAPĘDZANY NIENAWIŚCIĄ 2023-11-03 16:54:10 79.191.*.*
  ale PiS przecież rozsyłał smsy z obietnicami o podwyższeniu zasiłku
  Odpowiedz Przenieś Oceń: 9 2

www.autoczescionline24.pl