Z Kaliningradu do Polski droga (lekko) uchylona

Z Kaliningradu do Polski droga (lekko) uchylona
Przejście graniczne z obwodem kaliningradzkim w Bezledach
Fot. materiał prasowy Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie

Rosja postanowiła otworzyć, dotychczas zamknięte, granice na wyjazdy zagraniczne do pracy i nauki. Rosjanie będą mogli również wyjechać na leczenie i opiekę nad krewnymi. To jest szczególnie istotne dla mieszkańców obwodu kaliningradzkiego, gdzie coraz więcej ludzi pracuje na stałe w Polsce, a jeszcze więcej młodych Rosjan studiuje. Głównie w Gdańsku i Olsztynie.

Ludzie ci bardzo często przyjeżdżali do Rosji w marcu, a teraz nie mogą wrócić do pracy czy do nauki. Cudzoziemcy będą mogli wjechać do Rosji w celach medycznych.

Do tej pory tylko personel dyplomatyczny, międzynarodowi kierowcy ciężarówek, kurierzy dyplomatyczni, obywatele Rosji, którzy muszą wyjechać za granicę z powodu śmierci bliskiego krewnego mogli opuścić kraj. Pod koniec kwietnia do listy tej zostały dopisane osoby posiadające drugie obywatelstwo, zezwolenie na pobyt lub „inny ważny dokument” potwierdzający prawo stałego pobytu w obcym państwie. Dotyczyło to jednorazowego wyjazdu z Rosji.

Nadal jednak przejścia graniczne będą otwarte tylko dla pojedynczych podróżnych. O pełnym otwarciu przejść nie ma co marzyć. Tym bardziej, że liczba zakażonych korona wirusem w Kaliningradzie przekroczyła 1800. A przecież w Obwodzie żyje mniej więcej tyle samo osób co i w województwie warmińsko mazurskim. Na dodatek bardzo wiele zachorowań było wśród tutejszych medyków. To doprowadzało do dość częstego porzucania pracy w ochronie zdrowia. Tak przez lekarzy jak i przede wszystkim pielęgniarki.

Decyzja władz rosyjskich to jakby mały krok w kierunku poluzowania zasad wyjazdu. Jak się nieoficjalnie mówi w Kaliningradzie tutejszy gubernator, Anton Alichanow prowadził także dyskretne konsultacje (z pośrednictwem kaliningradzkiego oddziału MSZ) z polskimi dyplomatami odnośnie możliwości szerszego otwarcia granicy polskiej dla mieszkańców tego regionu. Paść miała propozycja by Rosjanie mogli wjeżdżać do przygranicznych rejonów Polski na nie więcej jak jedną dobę. To by pozwoliło Rosjanom na robienie tak popularnych tam zakupów w Braniewie czy Bartoszycach. Nic jednak nie wiadomo o jakichkolwiek ostatecznych ustaleniach w tej sprawie.

* * *

Россия решила открыть ранее закрытые границы для выезда за границу для работы и учебы. Россияне также смогут отправиться на лечение и уход за родственниками. Это особенно важно для жителей Калининградской области, где все больше людей постоянно работают в Польше и еще больше молодых россиян учатся. В основном в Гданьске и Ольштыне.

Эти люди часто приезжали в Россию в марте, и теперь они не могут вернуться на работу или учебу. Иностранцы смогут въезжать в Россию в медицинских целях.

До сих пор из страны могли выезжать только дипломатические сотрудники, международные водители грузовиков, дипломатические курьеры, граждане России, которым приходится выезжать за границу из-за смерти близкого родственника. В конце апреля в этот список были добавлены лица со вторым гражданством, видом на жительство или «другим действительным документом», подтверждающим право на постоянное проживание в другой стране. Это касалось разового выезда из России.

Тем не менее, пограничные пункты будут по-прежнему открыты только для индивидуальных путешественников. Не о чем мечтать о полном открытии пассажей. Тем более что число зараженных вирусом короны в Калининграде превысило 1800. И все же в округе проживает примерно такое же количество людей, как в Варминско-Мазурском воеводстве. Кроме того, много случаев было среди местных медиков. Это привело к довольно частому прекращению работы в сфере здравоохранения. И врачами, и прежде всего медсестрами.

Решение российских властей похоже на маленький шаг к ослаблению правил выезда. Как неофициально заявляет местный губернатор в Калининграде, Антон Аличанов также провел дискретные консультации (через агентство Министерства иностранных дел Калининграда) с польскими дипломатами относительно возможности более широкого открытия польской границы для жителей этого региона. Было предложено, чтобы русские могли входить в приграничные районы Польши не более чем на один день. Это позволило бы россиянам делать такие популярные покупки в Бранево или Бартошице. Однако ничего не известно о каких-либо окончательных договоренностях в этом вопросе.

2147382000

Komentarze (10)

Dodaj swój komentarz

 • 555 2020-06-15 18:17:49 37.47.*.*
  To po co z Niemcami otwarta granica jak u nich nie lepiej
  Odpowiedz Przenieś Oceń: 1 0
 • Theodore K. 2020-06-13 20:28:21 89.64.*.*
  Polacy do Rosji, jak to wygląda? Wizy, mały ruch graniczny? Rosjanie do Polski, jak to wygląda? Wizy, mały ruch graniczny? Informacja z dupy, żadnych szczegółów...
  Odpowiedz Przenieś Oceń: 3 0
 • wazaaaaaaaa 2020-06-13 19:09:48 213.5.*.*
  oficjalnie prawie 2 tys zakazonych tylko ze trzeba to pomnozyc x10 bo to przeciez rasja
  Odpowiedz Przenieś Oceń: 4 3
 • siedzieć na dupach 2020-06-13 18:43:24 83.9.*.*
  hahaha jeszcze co 2000 zakażonych a oni na zakupy będą jechać z wirusem tylko głupek zgodził by się na taki cyrk
  Odpowiedz Przenieś Oceń: 4 4
 • Светлана 2020-06-13 18:35:57 176.59.*.*
  Так если бы сразу закрыли границы и не пускали бы Москвичей, то таких цыфр с короной могли бы избежать. Что-то кто ездил в Польшу ни кто не заразился, а у нас гребут всех под одну гребёнку. Если заболел муж, всю семью везут у которых тесты отрицательные. Подумайте теперь откуда у нас такие цыфры. Больницы получают очень хорошие деньги из за ковида.
  Odpowiedz Przenieś Oceń: 6 3
 • Świński ryj 2020-06-13 09:22:51 195.136.*.*
  Kilka godzin wystarczy by przywiezc tu korona swirusa,pozniej sie sam rozniesie po regionie.
  Odpowiedz Przenieś Oceń: 6 8
2147382000
2147382000