Wszystko dla dróg

W dniach 8-9 listopada 2007 roku Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Jacek Protas będzie uczestniczył w konferencji kończącej realizację projektu Baltic Gateway Plus, która odbywa się w Brukseli.

- Największą bolączką naszego województwa jest zła komunikacja, dlatego interesuje nas każde działanie, które pomoże nam ten problem zlikwidować, tym bardziej że robimy to w gronie silnych partnerów – mówi marszałek Jacek Protas. - Głównym celem projektu Batlic Gateway Plus jest wspieranie realizacji najważniejszych z punktu widzenia regionalnego inwestycji transportowych w Obszarze Południowego Bałtyku. Projekt ma charakter miękki, a jego rolą jest przygotowanie wsparcia decyzyjnego politycznego, a także finansowej ścieżki realizacji dużych i istotnych dla Obszaru Południowego Bałtyku inwestycji transportowych. Podczas konferencji podsumujemy działania zrealizowane w ramach tego projektu. Chcemy także podpisać wspólne stanowisko dotyczące zaangażowania regionów Południowego Bałtyku na rzecz kontynuacji działań, tak aby jeszcze bardziej zwiększać dostępność tych regionów. Z punktu widzenia interesów województwa warmińsko-mazurskiego najważniejsze, żeby był w nim zapis rekomendujący włączenie dodatkowych osi transportowych do projektów priorytetowych. Początek współpracy województwa z partnerami projektu stanowiła wspólna realizacja projektu Baltic Gateway (marzec 2003-czerwiec 2006). Obecny projekt to kontynuacją wcześniejszych działań. Warmia i Mazury przystąpiły do niego w sierpniu 2005 roku. W ramach Baltic Gateway opracowano „Baltic Quick Start Programme”, dokument prezentujący najważniejsze połączenia transportowe w obszarze południowego Bałtyku. Znalazł się nim projekt S16 – Ostróda – Olsztyn – rozbudowa drogi łącznie z obwodnicą Olsztyna. Oceniono, że jego realizacja zwiększy wydajność i trwałość systemu transportowego w południowym regionie Morza Bałtyckiego i zwiększy spójność ekonomiczną i społeczną Europy. W projekcie bierze udział 31 partnerów z 6 państw (Szwecja, Dania, Niemcy, Polska, Rosja, Litwa,). Liderem projektu jest szwedzki Region Bleknge. Pozostałymi partnerami projektu w poszczególnych krajach są następujące instytucje: • Szwecja: Region Skania, Szwedzki Narodowy Instytut Rozwoju Dróg i Transportu, Zarządy Dróg w Regionie Południowo-wschodnim i w Skanii, Miasto Karlskrona, Miasto Karlshamn, Izba Handlowa Południowej Szwecji, Port Trelleborg; • Dania: Powiat Storstorms (Region Sjaelland); • Niemcy: Ministerstwo Pracy, Budownictwa i Rozwoju Regionalnego Meklemburgii Pomorza Przedniego, Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Handlu Landu Schleswig-Holstein, Wspólny Departament Rozwoju Przestrzennego Berlina i Brandenburgii, Miasto Rostok, Port Rostok, Meklemburskie Zrzeszenie Planistyczne (Rostok), Investionsbank Schleswig-Holstein; • Polska: Samorząd Województwa Pomorskiego, Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego, Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego Zarząd Portu Morskiego Gdynia; Zarząd Portu Morskiego Szczecin – Świnoujście; • Rosja: Administracja Obwodu Kaliningradzkiego, Północno-zachodnia Akademia Administracji Publicznej w Kaliningradzie, Miasto Bałtijsk; • Litwa: Zarząd Portu w Kłajpedzie, Uniwersytet w Kłajpedzie, Administracja Regionu Kłajpeda, SMELTE Kłajpeda. Czas realizacji Projektu Projekt będzie realizowany przez 24 miesiące w latach 2006-2007. Z poważaniem Gabinet Marszałka BALTIC GATEWAY PLUS

Komentarze (0)

Dodaj swój komentarz