Więcej o Alei Kosmonautów

Ratusz ustalił wskazówki jakimi należy kierować się przy tworzeniu planowanej od dawna Alei Kosmonautów. Projektowana Aleja niewątpliwie pełnić będzie rolę atrakcji turystycznej w rejonie śródmieścia.

Aleja Kosmonautów rozpoczynać się będzie w okolicy skrzyżowania ul. Głowackiego z al. Piłsudskiego i prowadzić będzie ku głównemu wejściu do olsztyńskiego Planetarium. Jej lokalizacja w naturalny sposób nawiązuje do roli, jaką w sferze edukacji i kultury pełni Planetarium, będące ośrodkiem promocji astronomii i astronautyki.  Należy wziąć pod uwagę fakt, że Aleja będzie odwiedzana nie tylko za dnia, powinna więc być atrakcyjnie oświetlona w sposób zharmonizowany z jej charakterem. Aleja powinna także wyróżniać się optycznie od fragmentu ciągu przylegającego bezpośrednio do budynku „Centaurusa”, a także pasa drogowego.


Elementy upamiętniające poszczególnych kosmonautów powinny mieć standaryzowaną formę - postać kamiennych lub mosiężnych płyt wmurowanych w płaszczyznę chodnika lub też tablic mocowanych pionowo do muru. Płyta lub tablica powinna zawierać podstawowe informacje identyfikujące uhonorowaną osobę, takie jak imię i nazwisko, datę lotu, odcisk dłoni lub stopy (w przypadku astronautów z misji „księżycowych”).

Wymienione elementy powinny być wykonane z trwałego, szlachetnego materiału np. brązu, mosiądzu lub stali szlachetnej. Ponieważ osoby upamiętniane brały udział w misjach o rozmaitym pod względem technicznym i naukowym charakterze, tablica mogłaby zawierać krótki zarys graficzny rakiety, promu kosmicznego, Księżyca, a także ewentualnie – standaryzowany pod względem długości biogram. Rozważana będzie możliwość udostępnienia poszerzonej informacji za pomocą zewnętrznego info-kiosku multimedialnego zlokalizowanego na terenie Alei.

 

Biorąc pod uwagę dostępną przestrzeń, na której ma powstać Aleja, projekt architektoniczny powinien uwzględnić możliwość uhonorowania minimum 100 kosmonautów i astronautów.

Źródło: własne/UM Olsztyn

Komentarze (0)

Dodaj swój komentarz