W styczniu, znów zagra Orkiestra…

Trwają przygotowania do kolejnej edycji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Przygotowuje się do tego również olsztyński sztab WOŚP. Informacji o stanie przygotowań udzieliła nam Maria Dzieciątek, szefowa olsztyńskiego sztabu. Na co dzień pracuje w Miejskim Ośrodku Kultury w Olsztynie.

- Nasz sztab działa przy Miejskim Ośrodku Kultury w Olsztynie. W jego skład wchodzą ponadto organizatorzy imprez zamkniętych, którzy zdecydowali się organizować imprezy na rzecz WOŚP. To bardzo długa lista, kilkadziesiąt osób, które w każdym szczególe dbają o to, by wydarzenie przez nich organizowane przyciągnęło uczestników. Każdy pracuje samodzielnie, a sztab dba o rozpowszechnienie informacji o imprezach, zapewnienie
wolontariuszy. Koordynacją imprez zamkniętych zajmuje się Andrzej Jankowski. Organizacji wolontariatu podjęła się Bogusia Trepanowska. Program sceny głównej oraz współpraca programowa z organizatorami  to zadanie zespołu z Miejskiego Ośrodka Kultury: Piotra Bierżyńskiego, Pauliny Wasilewskiej, Aleksandry Mierzejewskiej, Sylwii Naruszewicz i
Ewy Filipowicz. Opracowaniem graficznym, powstających w sztabie materiałów, zajmie się Agnieszka Odrakiewicz oraz Rafał Sadowski z Agencji Reklamowej Agraf, przygotowanie materiałów prasowych, zadbanie o patronaty medialne oraz aktualizacja informacji na portalach społecznościowych należy do Agnieszki Prusik – Ugarenko i Kasi Rakowskiej. Do nich trafiać też będą fanty, na które czekamy w Informacji Kulturalnej MOK,  przy ul.
Dąbrowszczaków 3, w godz.11.00-17.00, od poniedziałku do piątku. Radek Grosfeld zadba za to o aktualne informacje na stronie internetowej
WWW.wosp.olsztyn.eu. Bieg „Policz się z cukrzycą” organizowany jest przez Szkołę Podstawową nr 15 wraz z partnerami – za przygotowanie tej imprezy odpowiada pani Elżbieta Sochacka-Popik z SP15.

- W roku 2015 Orkiestra gra „Dla podtrzymania wysokich standardów leczenia dzieci na oddziałach pediatrycznych i onkologicznych oraz godnej opieki medycznej seniorów". Czy jakiś olsztyński szpital ma konkretne szanse na otrzymanie sprzętu z Orkiestry zakupionego ze środków zebranych podczas 23. Finału WOŚP?
 

- Szpital olsztyński, jak każda inna publiczna placówka medyczna, ma szansę otrzymać sprzęt, który Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zakupi, ze środków zebranych podczas 23. Finału WOŚP w 2015 roku. Konkretne decyzje na ten temat zostaną podjęte w ramach konkursu ofert Fundacji WOŚP, który będzie przeprowadzony także w 2015 roku.
Tym samym do tego czasu można składać do Fundacji prośby z zapotrzebowaniem. W ciągu 23 lat istnienia Fundacji WOŚP olsztyńskie szpitale otrzymały od Orkiestry wiele sprzętu medycznego. Trudno mi tu wymieniać konkretne dary. Tak dużo jest tego.

Ponadto trzeba pamiętać, iż Orkiestra to obecnie wielka machina organizacyjna. Jednym z elementów tej działalności jest choćby bliska współpraca z Kliniką Budzik, prowadzoną przez Fundację „Akogo”.  W roku 2013 (nowszych danych jeszcze nie mamy) z tytułu odpisów podatkowych (1%) orkiestra wzbogaciła się o ponad 3 miliony złotych. Spoty w tym udział mają także darczyńcy z Warmii i Mazur. 

- Trwają też przygotowania do kolejnego Przystanku Woodstock. To druga, sztandarowa impreza Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Ile zespołów z Olsztyna startuje w eliminacjach do tego wielkiego koncertu?
 

- Eliminacjami do 21. Przystanku Woodstock zajmuje się współorganizująca Woodstock, Fabryka Zespołów. Tam także zgłaszają się chcące wystąpić na Woodstock, zespoły. Jest ich tak wiele, że trudno wymienić je jednym tchem. Są oczywiście także kapele z naszego regionu.  


- Regionalnie organizujecie styczniowy bieg “Policz się z cukrzycą”.

 

- W roku 2014  wzięło w nim udział prawie 180 osób, głównie byli to olsztynianie, sporo osób z terenu naszego województwa, a także kilka osób spoza Warmii i Mazur. Uczestnicy biegu mieli od 8 do 57 lat. Od 1 grudnia rozpoczęliśmy rejestrację do czwartego już w
Olsztynie biegu „Policz się z cukrzycą”.

 

- Tak w skali ogólnopolskiej jak i regionalnej prowadzicie program edukacyjny  “Ratujemy i Uczymy Ratować” .


- Sam program  prowadzony jest nieprzerwanie od kwietnia 2006 roku. Poznanie zasad pierwszej pomocy to bowiem nie wszystko – na podjęcie działań ratujących życie przez świadków zdarzenia ogromny wpływ ma również ich postawa, pewność co do swoich
umiejętności, a także obawy, które często im towarzyszą. Program RUR
polega na wprowadzeniu zajęć z podstawowych czynności ratujących życie
powszechnie już w pierwszych klasach szkoły podstawowej. Dzieci oswajają
się z tak ważnymi zagadnieniami, kształtowane są właściwe nawyki –
pierwsza pomoc staje się dla nich czymś naturalnym. Bardzo chętnie do uczestnictwa w programie odnoszą się olsztyńscy nauczyciele. Dlatego też szkoleniami objęliśmy kilka olsztyńskich szkół. Liczymy na kolejne placówki oświatowe. Same zaś szkolenia odbywały się także w Miejskim Ośrodku Kultury w Olsztynie. Chciałabym jednak tu podkreślić, że wszystko co robimy ma służyć zbieraniu pieniędzy, które potem wykorzystywane są dla dobra polskiej opieki zdrowotnej. To jest bowiem podstawowe zadanie Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy. Nie osiągnęlibyśmy tak wiele gdyby nie pomoc wielu Polaków, olsztynian.

- Dziękuję więc za rozmowę i zarazem życzę dalszych sukcesów. 

Rozmawiał: Krzysztof Szczepanik

Źródło: Orkiestra

Komentarze (0)

Dodaj swój komentarz

Zamknij Elbląska Uczelnia Humanistyczno Ekonomiczna