Szansa na tańsze podręczniki?

Wakacje w pełni, jednak dla rodziców zwłaszcza tych posiadających więcej niż jedną pociechę w wieku szkolnym - już zaczyna się koszmar związany z kupowaniem wyprawek. Jest jednak szansa na zatrzymanie tego cenowego szału na rynku podręczników, który co roku zmusza rodziców do sięgnięcia głębiej do kieszeni.

Sierpień i wrzesień to prawdziwy koszmar dla rodziców mających dzieci w wieku szkolnych. Ceny podręczników są coraz wyższe, a szkoły rokrocznie wymagają kupowania nowych podręczników, nie ma więc możliwości odkupienia podręczników używanych i przekazywania sobie ich przez rodzeństwo. Zarówno rodzice jak i nauczyciele od dawna głośno mówią o tym, że podręczniki starsze niczym nie różnią się od tych nowszych wersji – treść jest ta sama, a zmiany polegają często jedynie na większej liczbie ilustracji w nowszej wersji podręcznika. Jaki jest więc sens kupowania nowych podręczników? Żaden. Dlatego też Ministerstwo Edukacji chce ograniczenia możliwości wprowadzania na rynek nowych wersji tych samych podręczników. Oznacza to, że wydawca dopiero po upływie 3 lat od dnia dopuszczenia podręcznika do użytku szkolnego będzie mógł złożyć wniosek o dopuszczenie do użytku jego innego wydania, zmienionego w części nie większej niż 20% objętości. Ograniczy to możliwość udostępniania co roku przez wydawców nowszych wersji podręcznika, które nie różnią się zasadniczo od wersji poprzedniej. Umożliwi to szersze korzystanie z podręczników kupowanych na rynku wtórnym i pomoże w ujednoliceniu wersji podręcznika stosowanego w oddziale klasowym.

To nie jedyna zmian w zaproponowanej nowelizacji rozporządzenia, które jakiś czas temu trafiło do konsultacji zewnętrznych. MEN chce również ''odchudzić'' tornistry uczniów. W nowelizacji znalazły się bowiem zapisy o możliwości wydawania podręczników w formie papierowej wraz z towarzyszącą jej formą elektroniczną lub wyłącznie w formie elektronicznej. Tylko materiały edukacyjne dla klas I-III szkoły podstawowej, ze względu na specyfikę tego etapu edukacji, będą mogły być wydane wyłącznie w formie papierowej. Dzięki takiemu rozwiązaniu uczeń będzie mógł nabyć - wybrany uprzednio przez nauczyciela - podręcznik w formie papierowej lub w formie elektronicznej, w zależności od własnych preferencji, ceny podręcznika oraz posiadania dostępu do urządzeń umożliwiających korzystanie z określonej elektronicznej formy podręcznika.  

Nowe przepisy umożliwią również wydawcom uzupełnienie oferty o elektroniczne formy już używanych w szkołach podręczników.

Źródło: MEN/własne

Komentarze (0)

Dodaj swój komentarz