Szansa dla warmińskich wsi

Już dziś podpisane zostaną umowy, będące pierwszym krokiem ku unowocześnieniu wsi naszego regionu. Na to przedsięwzięcie przeznaczono kwotę około 250 mln zł.

Warmińsko-Mazurskie wsie nie należą do najzamożniejszych. W najbliższym czasie ma to sie jednak zmienić. Województwu przydzielono dofinansowanie z UE w kwocie ponad 200 milionów złotych na poprawienie warunków życia na obszarach wiejskich. Dzięki dofinansowaniu samorządy lokalne i ich jednostki będą mogły realizować inwestycje, dotyczące m.in. wytwarzania lub dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych, tworzenia systemu zbiórki, segregacji lub wywozu odpadów komunalnych oraz gospodarki wodno-ściekowej. Celem tego działania jest także poprawa warunków  prowadzenia działalności gospodarczej na wsi.

- Warmia i Mazury to w dużej mierze obszary wiejskie, na których często dają o sobie znać braki w podstawowej infrastrukturze, jak choćby wodociągowej. Wsparcie finansowe z funduszy unijnych - m.in. z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich - spowoduje pozytywne zmiany na wsi i pozwolić jej mieszkańcom na życie w nowoczesnych warunkach.  -  powiedział Marszałek Jacek Protas.

Już dziś podpisane zostały umowy wcielające w życie projekt „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”  w ramach  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Największym zainteresowaniem cieszył się zakres dotyczący gospodarki wodno-ściekowej (82 umowy o wartości ponad 206 mln zł). W zakresie tworzenia systemu zbiórki, segregacji lub wywozu odpadów komunalnych podpisanych zostanie dziesięć umów o wartości prawie 1,5 mln zł, natomiast w zakresie wytwarzania lub dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych - jedna umowa o wartości 84 750 zł.


Zarząd Województwa, który zdecydował o dofinansowaniu wszystkich projektów, spełniających wymogi formalne, podpisze w sumie 92 umowy o łącznej wartości prawie 208 mln zł. Kolejne umowy będą podpisywane jutro o godzinie  12.00.

Kwota przeznaczona na poprawienie warunków życia na wsi jest znaczna. To jednak tylko kropla w morzu potrzeb wsi naszego regionu. Miejmy jednak nadzieję, że podpisanie umów będzie pierwszym krokiem ku nowoczesnej, zamożniejszej warmińsko-mazurskiej wsi.

Źródło: Własne/WWIM

Komentarze (0)

Dodaj swój komentarz