Szansa dla rodzin zastępczych

Władze powiatu podpisały wniosek do konkursu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na finansowe wsparcie programów z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną. Jeśli projekty zostaną dofinansowane to pomoc uzyskają rodziny zastępcze oraz takie, którym grozi odebranie pociech.

 

Program powiatu i projekty 11 gmin, które opiewają na ponad 600 tys. zł, zostały złożone wspólnie do wojewody, który po weryfikacji złoży je w ministerstwie. Informacja o ich ewentualnych dofinansowaniu ma być ogłoszona w maju.

Każdy z 12 programów powiatu i gmin jest autonomiczny, jednak wspólne starania o dofinansowanie są wynikiem integracji w zakresie pomocy społecznej.

Jeśli programom z powiatu i gmin uda się uzyskać wsparcie finansowe, to gminy będą pracowały w rodzinach zagrożonych zabraniem dzieci do opieki zastępczej. - Gminy będą zatrudniać asystentów rodzinnych, którzy poprzez ciężką pracę z taką rodziną będą dążyć do tego, aby jak najwięcej dzieci zostawało jednak przy rodzinach biologicznych - wyjaśnia Arkadiusz Paturej, wicestarosta olsztyński.

Z kolei program złożony przez powiat jest nastawiony na pomoc finansową, która umocni rodziny zastępcze (zawodowe i niespokrewnione). - Każda z rodzin otrzyma po 1,5 tysiąca złotych na doposażenie w sprzęt domowy, w tym sprzęt AGD i meble - mówi Mirosław Pampuch, starosta olsztyński. - Dodatkowo dzieci z takich rodzin będą mogły uczęszczać na zajęcia pozalekcyjne np. z języków obcych, matematyki czy na zajęcia z logopedą. W programie zaplanowano także szkolenia dla rodzin zastępczych celem zwiększenia ich kompetencji.

Powiat Olsztyński od 2000 roku korzysta z pieniędzy dostępnych w konkursie ministerialnym. Przez niecałe dziesięć lat udało się pozyskać ponad 1,5 mln zł na pomoc rodzinom. Wnioski wspólnie z gminami powiat składa po raz drugi.

Źródło: Starostwo Powiatowe w Olsztynie/własne

Komentarze (0)

Dodaj swój komentarz