Stypendia unijne dla młodzieży w regionie

Zakończyła się III edycja programu stypendialnego realizowanego przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Dzięki pieniądzom unijnym 250 uczniów otrzyma pomoc finansową.

- Program zyskał popularność wśród uczniów z naszego regionu. Do tegorocznej edycji zgłosiło się 626 osób, a komisja stypendialna wyłoniła 125 uczniów gimnazjów i 125 osób ze szkół ponadgimnazjalnych, którzy będą otrzymywać pomoc finansową. – komentował Marszałek Jacek Protas po zatwierdzeniu listy uczniów przez Zarząd Województwa.

Projekt adresowany był do uczniów, którzy osiągali wysokie wyniki w nauce. Brane pod uwagę były szczególnie nauki matematyczne, przyrodnicze i techniczne. Drugim warunkiem był dochód na osobę w rodzinie (nie przekraczający dwukrotności dochodu uprawniającego do uzyskania świadczeń rodzinnych).

Stypendium w wysokości 350 złotych miesięcznie przyznane jest na rok szkolny 2010/2011. W dwóch poprzednich edycjach, z  programu skorzystało 385 uczniów z Warmii i Mazur.

Samorząd Województwa pozyskał pieniądze na ten cel z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Informacje o programie stypendialnym na ww.efs.warmia.mazury.pl.

 

Źródło: WWiM/własne

Komentarze (0)

Dodaj swój komentarz