Specjalne komisje zajmą się problemami województwa

Kolejna sesja Sejmiku Wojewódzkiego upłynęła pod znakiem tworzenia się stałych komisji problemowych. Radni wybrali również przewodniczących i członków tych jednostek.

Na drugiej już sesji sejmiku ustanowiono w sumie 9 komisji problemowych. Na ich czele staną:


1. Strategii i Rozwoju - Wojciech Szadziewicz (PO)

2. Współpracy Międzynarodowej - Zbigniew Pietrzak (PO)

3. Samorządu Terytorialnego i Bezpieczeństwa Publicznego - Wiesław Pietrzak (SLD)

4. Mniejszości Narodowych i Etnicznych - Władysław Mańkut (SLD)

5. Ochrony Zdrowia, Polityki Społecznej, Rodziny i Sportu - Bernardeta Hordejuk (PO)

6. Rozwoju Obszarów Wiejskich, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - Jan Bobek (PSL)

7. Budżetu i Finansów - Zbigniew Włodkowski (PSL)

8. Kultury i Edukacji - Witold Strzelec (PO)

9. Rewizyjna - Jacek Perliński (PiS)

W trakcie spotkania ustalono również kto, obok Marszałka Protasa i przewodniczącego Sejmiku Juliana Osieckiego, będzie reprezentował województwo w Zgromadzeniu Ogólnym Związku Województw RP. Radni zdecydowali, że będą to Urszula Pasławska (PSL) i Andrzej Ryński (SLD). 

Komentarze (0)

Dodaj swój komentarz