Śladem naszych publikacji. Wierzyciele odpowiadają

Śladem naszych publikacji. Wierzyciele odpowiadają
Zdjęcie ilustracyjne
Fot. Pixabay

O dziwnych praktykach windykacyjnych firmy Vindix pisaliśmy kilka dni temu w materiale pod tytułem "[OPINIE] Prezes karateka, dłużnik bez szans?"

Ciąg dalszy tematu: [OPINIE] Prezes karateka, dłużnik bez szans?

W sprawie tej wysłaliśmy też prośby o ustosunkowanie się do sprawy tak przez firmę windykacyjną jak i przez operatora telekomunikacyjnego Premium Mobile. Obydwie firmy odpowiedziały. Za co dziękujemy. Poniżej treści poszczególnych pism. Niech nasi Czytelnicy ocenią czy te odpowiedzi załatwiają całą sprawę.

Na poczatek nasze pismo do firmy Vindix:

Szanowni Państwo,

Piszę w imieniu naszego Czytelnika, który uważa, że firma Vindix prowadzi wobec niego kampanię mającą na celu wyłudzenie nienależnych Wam pieniędzy. Sprawa nr 763137 związana z rzekomym zadłużeniem wobec firmy Premium Mobile za nieopłacone faktury, za rozmowy z nr telefonu 506400301.

Metodą działania Waszej firmy są nękające telefony oraz SMS na zupełnie inny nr telefonu, należący do naszego Czytelnika (imię i nazwisko do wiadomości redakcji). Osoba przedstawiająca się jako Wasza pracownica, w rozmowie z Czytelnikiem nie podaje ani nazwiska osoby, do której chciałaby się dodzwonić, ani też kwoty rzekomego zadłużenia i z jakiego tytułu ta wierzytelność (dług) powstała. Próbuje natomiast, Wasza pracownica (!) uzyskać dane wrażliwe Czytelnika - imię i nazwisko, adres zamieszkania, PESEL, nr dowodu osobistego itp. Wynika więc, ze sposobu prowadzenia rozmowy, że nie wiecie absolutnie Państwo jak się nazywa Wasz dłużnik. Znacie tylko nr rzekomo zadłużonego telefonu. Mamy podstawy wierzyć (powtarzam!), iż jest to stała metoda Waszej działalności. Prosimy więc o ustosunkowanie się do tych zarzutów przed publikacją na ten temat.

Niezależnie od kontaktu z nami Czytelnik zwrócił się także do policji z wnioskiem o ściganie w związku z próbą wyłudzenia. O sprawie będziemy informowali na naszych łamach.


Krzysztof Szczepanik
red. naczelny www.olsztyn.com.pl

Poniżej odpowiedź na nasz list:

Dziękujemy za wiadomość.

Na wstępie pragniemy zaznaczyć, iż z uwagi na to, że nie otrzymaliśmy upoważnienia dla Pana do reprezentacji w przedmiotowej sprawie, nie możemy przekazać żadnych informacji dotyczących zobowiązania, źródła pozyskania danych, ani podstawy prawnej na podstawie której Spółka prowadzi działania windykacyjne.

Możemy jednak zapewnić, iż wszelkie działania Spółki są zgodne z obowiązującymi przepisami oraz z Zasadami Dobrych Praktyk. Dodatkowo Spółka, w trosce o najwyższą jakość obsługi, posiada szereg procedur, które wyznaczają standardy pracy dla wszystkich pracowników i współpracowników. Takim standardem jest m.in. weryfikacja, która jest niezbędnym elementem każdej rozmowy telefonicznej, osobistej w siedzibie Spółki, podczas wizyty terenowej, czy też w określonych wypadkach, gdy kontakt pochodzi z niezweryfikowanego adresu e-mail. Wymóg i sposób weryfikacji został również szczegółowo opisanych w Księdze III Zasad Dobrych Praktyk Związku Przedsiębiorstw Finansowych, par. 53a pkt. 1 "Weryfikacja tożsamości osoby zadłużonej powinna się odbywać w miarę możliwości przede wszystkim w oparciu o identyfikatory, takie jak PESEL lub data urodzenia, a w przypadku, gdy jest to niemożliwe, w oparciu o inne dane, które umożliwiają potwierdzenie tożsamości osoby zadłużonej". Podkreślenia wymaga, że w rozumieniu RODO są to dane osobowe zwykłe, nie jak zaś Pan wskazuje - dane wrażliwe. Zgodnie z przepisami europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych do danych wrażliwych zaliczymy informacje ujawniające: pochodzenie rasowe czy etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych, dane genetyczne, dane biometryczne, dane biometryczne, dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej. W przypadku odmowy weryfikacji, pracownik nie może kontynuować rozmowy oraz udzielać jakichkolwiek informacji na temat zobowiązania.

Jednocześnie, w odpowiedzi na pozostałe zarzuty, informujemy, że każdej osobie, w stosunku do której Spółka kieruje działania windykacyjne, przysługuje prawo do wniesienia reklamacji, w wyniku której możliwe będzie ustalenie stanu faktycznego i merytoryczne odniesienie się do argumentów w niej zawartych.

Z poważaniem,
Zespół Vindix

Teraz korespondencja w tej samej sprawie z Premium Mobile. Na początek nasza korespondencja:

Szanowni Państwo,

Piszę w imieniu Czytelnika naszego portalu - imię i nazwisko do wiadomości redakcji. Poniżej treść pisma jakie wystosowaliśmy do firmy Vindix. Jednocześnie informujemy, iż Czytelnik nie otrzymał żadnego maila ani też oficjalnego wezwania do zapłaty od Waszej firmy. Wysyłano natomiast do niego SMS ponaglające do zapłaty na zupełnie inny (nie będący w Waszej sieci) nr telefonu. Co stanowi, niezgodne z prawem, przetwarzanie danych osobowych. Jednocześnie czytelnik informuje, iż nigdy nie podpisywał z Waszą firmą jakiejkolwiek umowy odnośnie świadczenia przez Was usług telekomunikacyjnych. Proszę więc o ustosunkowanie się do tej sprawy. Rozmawiałem o tym z Waszą
konsultantką - Magdaleną Ostrowską o godzinie 11:54 w dniu 19 stycznia 2021.

Rozmowa była obustronnie nagrywana.


Krzysztof Szczepanik
www.olsztyn.com.pl

Odpowiedź z Premium Mobile:

Szanowny Panie,

Premium Mobile Sp. z o.o. zawiera umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, gdzie klienci wskazują m.in. numer telefonu do kontaktu. Numer kontaktowy podawany przez klienta nie musi należeć do sieci  Premium Mobile, może należeć do innego operatora. W przypadku gdy klient przez kilka miesięcy nie płaci za usługi może dojść do sprzedaży wierzytelności z umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych przez Premium Mobile sp. z o.o. W  tym przypadku  sprzedaż nastąpiła  na rzecz Vindix Investments sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-697), przy ul. Wincentego Rzymowskiego 53. Jest to częsta i standardowa procedura stosowana przez operatorów telekomunikacyjnych i inne firmy świadczące usługi masowe. Uprzejmie prosimy o przekazanie czytelnikowi, aby w związku z otrzymywanymi wiadomościami z firmy Vindix, czytelnik skontaktował się z Vindix bezpośrednio. Sugerujemy kontakt na adres e-mail z
Inspektorem Ochrony Danych: iodo@vindix.pl.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że osoba której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od administratora danych (w tym przypadku Vindix) potwierdzenia czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich zgodnie z art. 15 RODO. Dane osobowe zawarte we wniosku o dostęp do danych będą przetwarzane przez administratora wyłącznie celu jego realizacji.

Prosimy również o przekazanie czytelnikowi, że Premium Mobile może pomóc w wyjaśnieniu przedmiotowej sprawy na tyle ile pozwalają nam na to przepisy prawa. W tym celu można kontaktować się bezpośrednio z Kierownikiem Działu Obsługi Klienta, Panią Aleksandrą Grażul na adres aleksandra.grazul@premiummobile.pl

Z wyrazami szacunku
Premium Mobile

Ponieważ ta odpowiedź nie do końca nas zadowoliła stąd kolejny list do Premium Mobile:

Szanowna Pani, Aleksandra Grażul

W związku z Pani korespondencją do naszej redakcji mamy kilka pytań:

1. W jakie sposób (procedura) otrzymujecie Państwo numer telefonu kontaktowego podczas podpisywania umowy. Czy jest to deklaracja klienta czy też jakoś sprawdzacie, że tenże numer telefonu kontaktowego jest w dyspozycji klienta, z którym zawieracie umowę.

2. W przypadku gdy klient nie płaci za usługę czy wysyłacie mu ponaglenia czy też od razu przekazujecie zaległość do windykacji. Jeśli wysyłacie ponaglenia (listem poleconym!?) to gdzie (adres lub choćby miasto) takowe w rzeczonej sprawie wysyłaliście. Bo nasz czytelnik twierdzi, że nie dostał wcześniej żadnej informacji o rzekomym długu.

3. Czy przekazując dane dłużnika do Vindix zawarliście tam jego imię i nazwisko, PESEL oraz inne dane wrażliwe czy też podaliście tylko numer telefonu, którego dług dotyczy. Nadmieniam, iż osoba telefonująca z Vindix chciała od naszego czytelnika uzyskać te dane, choć wcześniej nie powiedziała nic ani na temat wielkości długu, ani też kogo on dotyczy.

W przypadku pojawienia się kolejnych wątpliwości będę wdzięczny za odpowiedzi.

Z poważaniem:
Krzysztof Szczepanik
red. naczelny www.olsztyn.com.pl

I odpowiedź od Premium Mobile:

Szanowny Panie,

Premium Mobile działa na zasadach powszechnie obowiązującego prawa. W szczególności przy zawieraniu umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych zobowiązane jest stosować Prawo Telekomunikacyjne oraz Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - dalej RODO. Wszelkie działania Operatora podyktowane są ochroną praw i wolności abonentów w zgodzie z obowiązującymi przepisami.  

Odpowiadając na Pana pytania wskazujemy:

Ad. 1) Numer telefonu kontaktowego podawany jest przez klienta podczas podpisywania umowy. Klient oświadcza, że podane przez niego informacje są prawdziwe i aktualne. Operator nie ma umocowania prawnego do tego, aby sprawdzać podane przez klientów numery telefonu u innego Operatora.  
Ad. 2) W przypadku zadłużenia na koncie klienta prowadzona jest windykacja wewnętrzna - wysyłane są przypomnienia zarówno smsem, jak i na podany w umowie adres email. Jeżeli klient nadal nie płaci otrzymuje wezwanie do zapłaty.
Ad. 3) Operator, w przypadku cesji wierzytelności przekazuje posiadane dokumenty do cesjonariusza. W związku z powyższym, przekazywane są również dane osobowe niezbędne do prowadzenia procesu windykacji, dla których cesjonariusz staje się administratorem danych osobowych.

Raz jeszcze wskazujemy, że w przedmiotowej sprawie uprzejmie prosimy o bezpośrednie zgłoszenie się osoby, której dana sprawa dotyczy.

W związku z publikacją Pana artykułu pt: „Prezes karateka, dłużnik bez szans?” w dniu 21 stycznia 2021 roku, który znajduje się pod linkiem: https://www.olsztyn.com.pl/artykul,opinie-prezes-karateka-dluznik-bez-szans,31388.html  uprzejmie prosimy o uwzględnienie w treści artykułu informacji o otrzymanej od Premium Mobile odpowiedzi, która została wysłana do Pana jeszcze przed publikacją tekstu tj. w dniu 20 stycznia 2021 roku.

Pozdrawiam
Aleksandra Grażul

Komentarze (0)

Dodaj swój komentarz