Sędzia Paweł Juszczyszyn jednak nie otrzyma wglądu do list poparcia do nowego KRS

Sędzia Paweł Juszczyszyn jednak nie otrzyma wglądu do list poparcia do nowego KRS
Sędzia Paweł Juszczyszyn otrzyma wgląd jedynie do załączników list poparcia do nowej KRS
Fot. Łukasz Kozłowski / Olsztyn.com.pl

Centrum Informacyjne Sejmu poinformowało, że sędzia Paweł Juszczyszyn jednak nie będzie miał wglądu do oryginalnych list poparcia do nowej Krajowej Rady Sądownictwa. Będzie mógł zobaczyć jedynie załączniki związane z kandydaturami zgłoszonymi przez obywateli.

Sędzia Paweł Juszczyszyn chciał wglądu do wszystkich list poparcia. Jednak będzie mógł zobaczyć tylko załączniki związane z kandydaturami zgłoszonymi przez obywateli.

Kancelaria Sejmu, jako administrator danych 3 124 obywateli, których dane osobowe widnieją w rzeczonych dokumentach, musi wywiązać się z obowiązku zapewnienia ich ochrony przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem, czy też przypadkową utratą lub uszkodzeniem. Ponadto SO w Olsztynie został poinformowany, że fizyczne przekazanie wykazu obywateli, którzy udzielili poparcia danemu kandydatowi na członka KRS, spowodowałoby, że dane te stałyby się częścią akt toczącego się postępowania sądowego, a więc byłyby jawne dla każdej ze stron. To z kolei uprawdopodabnia naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych. Z tych powodów zaproponowano zapoznanie się z tymi dokumentami w siedzibie Kancelarii Sejmu

- czytamy w komunikacie CIS.

Kancelaria Sejmu wystąpiła z wnioskiem o zajęcie stanowiska w tej kwestii do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Ten orzekł, że Sejm powinien wstrzymać się z upublicznianiem lub udostępnianiem danych sędziów. Chodzi o przepisy RODO, publikacja nazwisk oznaczałaby naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych pod administracyjną karą pieniężną.

Jednocześnie należy dodać, iż Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie postanowieniem z dnia 4 grudnia 2019 r. oddalił wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich o wstrzymanie wykonania wyżej wymienionego postanowienia Prezesa UODO. Oznacza to, że postanowienie to pozostaje w obrocie prawnym i Kancelaria Sejmu jako adresat obowiązana jest do jego respektowania dopóty, dopóki postanowienie nie zostanie uchylone lub zmienione w taki sposób, aby było możliwe wykonanie postanowienia Sądu Okręgowego w Olsztynie z dnia 20 listopada 2019 r.

- wyjaśniają dalej przedstawiciele Sejmu.

Datę wglądu do dokumentów wyznaczono na 21 stycznia. Kancelaria Sejmu ją przyjęła.

Komentarze (3)

Dodaj swój komentarz