Advertisement

Rondo dla Zacisza

Jest koncepcja budowy ronda u zbiegu ulic biegnących do Bartąga i Bartążka oraz w kierunku osiedla Zacisze. Kolejnym krokiem w realizacji tego przedsięwzięcia będzie przygotowanie dokumentacji projektowej.

Niebawem Wydział Inwestycji Miejskich UM przeprowadzi postępowanie mające na celu wyłonienie wykonawcy projektu.

 

Wykonanie nowego skrzyżowania w tej części miasta rozwiąże problemy komunikacyjne na skraju Gminy Olsztyn i Stawiguda. Dzięki realizacji inwestycji do osiedla Zacisze będą mogły docierać standardowe autobusy komunikacji miejskiej, a nie jak obecnie autobusy o mniejszej liczbie pasażerów. Koncepcja uwzględnia zatoki postojowe dla autobusów i wiaty przystankowe dla osób korzystających z komunikacji miejskiej. Stworzy to warunki do poprawy komunikacji i utworzenia bezpośredniego połączenia ze śródmieściem.

 

Przypomnijmy, że w maju Wydział Inwestycji Miejskich UM (zaraz po  ustaleniach gmin Olsztyn, Stawiguda i Starostwa Olsztyńskiego) przeprowadził postępowanie mające na celu wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej ronda na skrzyżowaniu dróg Olsztyn-Bartąg-Bartażek. W wyniku przeprowadzonych procedur żadna z firm nie przyjęła zaproszenia do udziału w postępowaniu. W związku z brakiem ofert postępowanie unieważniono. Ponieważ obecnie na terenie objętym planowaną inwestycją następuje zmiana planu miejscowego, planiści zaproponowali rozwiązanie, które przyśpieszy realizację projektu, a nie opóźni. Takie możliwości stwarza tzw. „specustawa” pozwalająca na realizację inwestycji drogowej w drodze decyzji administracyjnej.

Fot. Ilustracja do tekstu

Źródło: UM Olsztyn/własne

Komentarze (0)

Dodaj swój komentarz