Początek marca to ważna data dla emerytów i rencistów

Początek marca to ważna data dla emerytów i rencistów
Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Olsztynie
Fot. Artur Szczepański / Olsztyn.com.pl

Do 2 marca emeryci i renciści, którzy podjęli dodatkową pracę muszą złożyć w ZUS-ie powiadomienie o dochodach. Jeśli takie świadczenie nie wpłynie w terminie, to zakład rozpocznie postępowanie wyjaśniające.

Przychody rozlicza się na podstawie zaświadczenia od pracodawcy zatrudniającego emeryta lub rencistę. Osoby opłacające składki same za siebie (np. prowadzące działalność gospodarczą) zobowiązane są do przedstawienia oświadczenia o wysokości przychodu. Zaświadczenie należy dostarczyć do oddziału ZUS, który wypłaca emeryturę lub rentę.

- Dokumenty muszą złożyć osoby, które jeszcze nie osiągnęły powszechnego wieku emerytalnego, pobierają wcześniejszą emeryturę bądź rentę i pracowały w 2019 r. Nie ma znaczenia, czy była to umowa o pracę czy umowę zlecenia, czy prowadzenie własnej firmy. Informacja o przychodach potrzebna jest ZUS-owi do rozliczenia wypłacanego świadczenia - wyjaśnia Anna Ilukiewicz rzecznik prasowy ZUS w województwie warmińsko-mazurskim.

Zgodnie z przepisami, emerytura może być zmniejszona, jeśli przekracza wartość 70 proc. średniej wypłaty krajowej. Z kolei świadczenie może zostać całkowicie zawieszone, gdy przekroczy 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia w Polsce. Wysokość emerytury lub renty zostanie zmniejszone o kwotę przekroczenia, jednak nie więcej niż o kwotę maksymalnego zmniejszenia (ustalaną przy kolejnych waloryzacjach), czyli od 1 marca 2019 r.:

  • 599,04 zł – emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy,

  • 449,31 zł – renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy,

  • 509,22 zł – renta rodzinna dla jednej osoby.

Jeśli emeryt lub rencista nie złoży takiego dokumentu, to Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpocznie postępowanie wyjaśniające.

- Im szybciej doręczy takie zaświadczenie, tym szybciej ZUS dokona rozliczenia. W przypadku nienależnie pobranego świadczenia, trzeba będzie je zwrócić razem z odsetkami – dodaje Anna Ilukiewicz.

Komentarze (1)

Dodaj swój komentarz

  • R.O. 2020-02-19 18:08:56 83.6.*.*
    Na rynku pracy brak jest rąk do pracy, a emeryci są karani gdy dodatkowo sobie zarobią. Bardzo logiczne.
    Odpowiedz Oceń: 6 1 Zgłoś treść