Ośmiu profesorów medycyny z Olsztyna wzywa prezydenta i premiera: ''Nie róbcie wyborów!''

Ośmiu profesorów medycyny z Olsztyna wzywa prezydenta i premiera: ''Nie róbcie wyborów!''
Ośmiu profesorów medycyny podpisało list do rządu ws. przeniesienia terminu wyborów
Fot. UWM Olsztyn, PAN Olsztyn

Ośmiu olsztyńskich profesorów medycyny podpisało list skierowany do prezydenta Andrzeja Dudy i premiera Mateusza Morawieckiego, w którym proszą głowy państwa o przesunięcie temin wyborów prezydenckich. „To przekracza aktualne możliwości naszego państwa” – piszą lekarze.

Przypomnijmy, rząd wyznaczył termin wyborów prezydenckich na 10 maja i zastanawia się nad wprowadzeniem do Kodeksu wyborczego możliwości głosowania korespondencyjnego dla wszystkich obywateli. Senat przyjął z poprawkami pakiet trzech ustaw stanowiących tzw. tarczę antykryzysową. Prawo i Sprawiedliwość pracuje również nad innym rozwiązaniem, gdyby wyborów nie udało się przeprowadzić w maju. W grę wchodzi wprowadzenie stanu wyjątkowego, czego domaga się opozycja, która jednocześnie zakłada przesunięcie wyborów o rok. Jednak PiS przyznaje, że taka opcja nie wchodzi w grę.

Wczoraj pisaliśmy o tym, że prof. Wojciech Maksymowicz uważa, że wybory nie odbędą się w wyznaczonym terminie: Prof. Wojciech Maksymowicz: ''Jestem przekonany, że tych wyborów nie będzie 10 maja''.

Co raz więcej lekarzy medycyny prosi o przełożenie wyborów. 540 autorytetów medycyny wystosowało do prezydenta Andrzeja Dudy i premiera Mateusza Morawieckiego list, w którym wyjaśniają, że wybory stważają zagrożenie wyborczom oraz członkom komisji wyborczych. Pełną treść oświadczenia prezentujemy poniżej:

Panie Prezydencie

Panie Premierze

Nasilająca się pandemia COVID-19 stwarza dla całego świata wyjątkowe zdrowotne i materialne zagrożenie. Liczba zakażonych osób w naszym kraju szybko wzrasta i przy obecnej tendencji w najbliższych tygodniach może osiągnąć poziom zakażeń występujący w krajach najbardziej dotkniętych tym nieszczęściem. Zasoby polskiego systemu ochrony zdrowia są znacznie skromniejsze niż zamożnych państw Europy Zachodniej i mogą się okazać niewystarczające, by sprostać temu wyzwaniu.

W obecnej sytuacji planowane na dzień 10 maja bieżącego roku wybory prezydenckie stwarzają ogromne ryzyko zarówno dla członków komisji wyborczych, jak i wszystkich osób, które wezmą udział w tych wyborach. Groźba gwałtownego rozszerzenia się epidemii jest bardzo realna, co pokazały tragiczne doświadczenia niedawnych wyborów samorządowych we Francji. W ich wyniku zachorowało wielu członków komisji wyborczych i wolontariuszy zaangażowanych w wybory, a skokowy wzrost liczby zachorowań w skali całego kraju sparaliżował francuski system ochrony zdrowia.

Zorganizowanie skutecznej ochrony przed zakażeniem dla 300 tysięcy członków komisji wyborczej oraz kilkunastu milionów głosujących obywateli naszego kraju przekracza aktualne możliwości naszego państwa. W placówkach ochrony zdrowia już obecnie brakuje środków ochrony osobistej. Ich uruchomienie na potrzeby wyborów dramatycznie pogłębiłoby te niedobory.

Jako pracownicy naukowi polskich uczelni i instytucji badawczych związanych bezpośrednio lub pośrednio z ochroną zdrowia, w poczuciu odpowiedzialności za bezpieczeństwo polskiego społeczeństwa zwracamy się z usilnym apelem i prośbą o podjęcie przewidzianych w polskim systemie prawnym działań oraz postanowień umożliwiających przeprowadzenie wyborów prezydenckich w innym niż pierwotnie zaplanowano terminie i w warunkach niezagrażających zdrowiu i życiu obywateli.

List powstał z inicjatywy prof. dr. hab. Jacka Jassema, onkologa i wykładowcy akademickiego Uniwersytetu Gdańskiego. Podpisało go 540 lekarzy i specjalistów medycyny, w tym ośmiu profesorów z Olsztyna. Są to:

Elżbieta Bandurska-Stankiewicz, diabetolog, endokrynolog, kierownik Kliniki Endokrynologii, Diabetologii i Chorób Wewnętrznych w Katedrze Chorób Wewntrznych UWM

Andrzej Grzybowski z Katerdy Okulistyki UWM, lekarz Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie oraz Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego w Poznaniu

Jerzy Jaroszewski, lekarz weterynarii oraz prorektor UWM ds. nauki

Jan Kotwica, profesor nauk weterynaryjnych, pracownik naukowy Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie

Ireneusz M. Kowalski, kierownik Katedry i Kliniki Rehabilitacji i Ortopedii UWM, lekarz Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie

Maciej Michalik, kierownik Kliniki Chirurgii Ogólnej, Małoinwazyjnej i Wieku Podeszłego UWM, lekarz Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie

Sergiusz Nawrocki, onkolog, specjalista radioterapii onkologicznej, prorektor ds. Collegium Medicum UWM, lekarz w szpitalu MSWiA w Olsztynie

Waldemar Placek, pracownik Katedry i Kliniki Dermatologii, Chorób Przenoszonych Drogą Płciową i Immunologii Klinicznej, lekarz Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie

Komentarze (2)

Dodaj swój komentarz

  • R.O. 2020-03-31 23:52:34 83.6.*.*
    Wybory zrobię albo nie zrobię. Moja sprawa. Jarek.
    Odpowiedz Przenieś Oceń: 0 0
  • Sta$ 2020-03-31 19:34:05 83.31.*.*
    Jednego profesora z Olsztyna, chociaż jest wspomniany w artykule
    Odpowiedz Przenieś Oceń: 0 0