Olsztyński urząd skarbowy i izba celna formalnie zniknęły

Olsztyński urząd skarbowy i izba celna formalnie zniknęły
Fot. mf.gov.pl

Strona internetowa olsztyńskiej Izby Celnej i olsztyńskiej skarbówki to od dziś ta sama witryna. Dziś pierwszy dzień działania Krajowej Administracji Skarbowej, która sprawiła, że przestają funkcjonować organy administracji podatkowej, celnej i kontroli skarbowej w znanym dotychczas kształcie. Celeme wprowadzenia KAS ma być skuteczniejsza walka z przestępstwami skarbowymi.

Utworzenie Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) oznacza, że od dziś, 1 marca przestają funkcjonować organy administracji podatkowej, celnej i kontroli skarbowej w znanym dotychczas kształcie. Zniknęła więc olsztyńska izba celna, olsztyński urząd skarbowy, izba skarbowa i urząd kontroli skarbowej.

Te jednostki stały się dziś jednością, a tym samym witryny internetowe tych jednostek zastąpiła jedna, wspólna - Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie.

Co zmienia wejścia w życie KAS?

Urzędy skarbowe (US) oraz izby administracji skarbowej (IAS) będą działać tak jak obecnie – nie zmienią się ich siedziby ani zasięg terytorialny, zmieni się jedynie nieco katalog zadań, które realizują. Zostanie on rozszerzony o zadania z zakresu podatków: akcyzowego, od wydobycia niektórych kopalin i od gier, a w przypadku IAS – także o zadania związane z cłem.

Podobnie będzie z oddziałami celnymi – będą się one mieściły tam, gdzie do tej pory i będą wykonywały te same zadania, co obecnie.

Natomiast na bazie izb celnych, urzędów celnych oraz urzędów kontroli skarbowej powstają urzędy celno-skarbowe i ich delegatury. Będą to jednostki wyspecjalizowane głównie w wykrywaniu przestępstw popełnianych na szeroką skalę na szkodę Skarbu Państwa i ściganiu ich sprawców.

Od 1 marca 2017 r. będą dwa rodzaje kontroli. Kontrola podatkowa będzie prowadzona przez pracowników US na dotychczasowych zasadach. Kontrolę celno-skarbową, prowadzoną przez naczelników UCS, będą wykonywać zarówno pracownicy KAS jak i funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej. To tzw. twarda kontrola, nakierowana na zwalczanie przestępstw, które istotnie wpływają na bezpieczeństwo finansowe państwa, np. wyłudzenia VAT.

KAS - co się nie zmienia?
 

Podatek PIT, CIT, VAT, podatek od spadków i darowizn (SD), podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC)

Zeznania, deklaracje, informacje oraz inne dokumenty, tak jak do tej pory, złożysz we właściwym US lub w centrum obsługi funkcjonującym w jednym z 50 US.

Podatek i zaliczki na podatek wpłacisz na dotychczasowy numer rachunku bankowego właściwego US.

Gry: kasyna, salony, zakłady, turnieje

Wniosek składasz do Ministra Rozwoju i Finansów jeżeli ubiegasz się o koncesję na prowadzenie kasyna gry albo o zezwolenie na prowadzenie salonu gry bingo pieniężne, na urządzanie zakładów wzajemnych oraz na urządzanie turnieju gry pokera.

Zapłaty za koncesję albo zezwolenie dokonujesz na numer rachunku bankowego Ministerstwa Finansów.

Deklaracje elektroniczne

Deklaracje możesz składać również drogą elektroniczną tak jak dotychczas, np. za pośrednictwem e-Deklaracje i PUESC.

Obsługa podatnika

Będziesz obsługiwany przez:

- właściwy urząd skarbowy - siedziby US oraz ich zasięg terytorialny pozostają bez zmian,

- centra obsługi działające w 50 US - sprawę w tych centrach załatwisz niezależnie od właściwości US,

- właściwy oddział celny - lokalizacje oraz zadania realizowane przez OC pozostają bez zmian.

Jeśli jesteś podatnikiem tzw. „wyspecjalizowanego" US

Deklaracje, informacje oraz inne dokumenty, tak jak dotychczas, składasz do właściwego wyspecjalizowanego US.

Podatek wpłacasz na rachunek bankowy właściwego tzw. „wyspecjalizowanego" urzędu skarbowego.

Numery rachunków bankowych

Nie ulegną zmianie numery rachunków bankowych, na które wpłacasz:

- podatki,

- opłaty,

- niepodatkowe należności budżetowe,

- należności celne,

- oraz inne opłaty związane z przywozem i wywozem towarów.


 

Komentarze (0)

Dodaj swój komentarz