Olsztyński szpital nowocześniej i bezpieczniej

Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy Olsztynie zyskał najnowocześniejszy pododdział diagnostyczno-terapeutyczny gruźlicy. Tu leczyć się będą chorzy na prątkującą odmianę gruźlicy.

Nowoczesny i bezpieczny pododdział to przede wszystkim siedem przestronnych sal – w tym izolatki. Wszystkie sale wyposażono w podciśnieniową wentylacje, która służyć ma do usuwania z powietrza cząsteczek infekcyjnych.

Te nowoczesne rozwiązania zapewnią bezpieczeństwo pacjentom przebywającym w placówce, lekarzom i pielęgniarkom.

W nowym pododdziale zamontowano także urządzenia audiowizualne umożliwiające chorym kontaktowanie się z rodzina i bliskimi. Pacjenci trafiać będą na pododdział poprzez specjalistyczną śluzę. Takie rozwiązanie zapobiegać będzie przenikaniu powietrza z prątkami gruźlicy na zewnątrz.

Stworzenie tego nowoczesnego pododdziału było ostatnim etapem szpitalnego projektu współfinansowanego ze środków unijnych. Koszt wydzielenia pododdziału to 800 tysięcy złotych. Wartość całego przedsięwzięcia to blisko 3 miliony złotych.

Źródło: własne/PR Olsztyn/pulmonologia.olsztyn.pl

Komentarze (0)

Dodaj swój komentarz