Olsztyn ugości uczestników ELIOS 2010

Już we wrześniu br. w Warszawie odbędą się V Europejskie Letnie Igrzyska Olimpiad Specjalnych 2010. Olsztyn, jako jedno z 57 miast, uczestniczy w Programie Miast Goszczących (Host Town Program) i zapewni pobyt Narodowej Reprezentacji Olimpiad Specjalnych Irlandii.

 

Polska przyjmie ok. 2200 osób (w tym 1600 zawodników). W ramach Programu Miast Goszczących, który jest jednym z kluczowych komponentów Igrzysk, do przyjęcia każdej z 57 reprezentacji zostanie zaangażowane inne polskie miasto. 

Reprezentacje poszczególnych krajów przybędą do naszego kraju 3 dni przed Igrzyskami - 15 września 2010 r. i w tym okresie, przed Ceremonią Otwarcia w Warszawie, Olsztyn będzie jednym z Miast Goszczących, które zapewni pobyt Narodowej Reprezentacji Olimpiad Specjalnych Irlandii.  

W tym celu, w dniu 28 października 2009 r. Miasto Olsztyn zawarło porozumienie z Fundacją Europejskie Letnie Igrzyska Olimpiad Specjalnych 2010, którego przedmiotem jest określenie zasad współpracy między Urzędem Miasta Olsztyn, a Fundacją ELIOS 2010 w zakresie realizacji programu Miast Goszczących. Do najważniejszych zadań Miasta Olsztyn, jako koordynatora ww. programu należeć będzie zapewnienie reprezentacji Irlandii pobytu, zakwaterowania, transportu i wyżywienia, jak również zorganizowanie różnych form aktywności sportowych, turystycznych i kulturalnych. Program Miast Goszczących daje możliwość lokalnym społecznościom powitania międzynarodowych delegacji, poznania inspirujących historii poszczególnych sportowców, zaprzyjaźnienia się i nawiązania trwałych kontaktów. Będzie to także okazja do promocji lokalnych atrakcji, polskiej kultury, zwyczajów i gościnności.

Do realizacji powierzonych zadań prezydent Piotr Grzymowicz powołał Komitet ds. zorganizowania pobytu w Olsztynie Narodowej Reprezentacji Olimpiad Specjalnych Irlandii. Będzie on odpowiedzialny za koordynację wszystkich działań związanych z programem, w tym za obsługę reprezentacji, kontakty z mediami, logistykę, wolontariat, program sportowy, organizację ceremonii powitania i pożegnania, przejęcie ognia nadziei i wydarzenia specjalne.

Źródło: UM Olsztyn/własne

Komentarze (0)

Dodaj swój komentarz