''Nowy Horyzont'' szansą dla korzystających z pomocy społecznej

Rozpoczęła się już III edycja projektu systemowego ''Nowy Horyzont''. Program, współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego, ma pomóc m. in. osobom bezrobotnym, niepełnosprawnym czy opiekunom zastępczym w lepszym przystosowaniu się do życia społecznego i zwiększeniu kompetencji zawodowych.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie w styczniu 2010 roku rozpoczął III edycję projektu systemowego „Nowy Horyzont”, którego głównym celem jest zwiększenie kompetencji społecznych  i zawodowych mieszkańców Olsztyna. Dotyczy to zwłaszcza tych osób, które są zagrożone wykluczeniem społecznym. Główny cel programu ma zostać osiągnięty poprzez wzmocnienie  zdolności  korzystających z pomocy  społecznej do prawidłowego funkcjonowania i pełnienia ról społecznych oraz  zatrudnienia.

Bezpośrednimi odbiorcami projektu „Nowy Horyzont” będzie grupa 528 osób korzystających z pomocy społecznej, w tym m. in. osoby  bezrobotne, nieaktywne zawodowo, zatrudnione – o niskich dochodach, uzależnione i współuzależnione, niepełnosprawne, opiekunowie zastępczy, rodzice samotnie wychowujący dzieci, rodzice o niskich umiejętnościach opiekuńczych i wychowawczych, młodzież w wieku lat 15-25, wychowankowie rodzin zastępczych i osoby opuszczające placówki opiekuńczo-wychowawcze. W zależności od potrzeb, predyspozycji, kwalifikacji oraz planów kariery zawodowej uczestnicy mają możliwość skorzystać z oferowanego w ramach projektu wsparcia. Każdy z beneficjentów będzie uczestniczył w trzech formach oddziaływań w zakresie aktywizacji społecznej, zdrowotnej, edukacyjnej i zawodowej, z których szczegółami można zapoznać się na stronie MOPS-u.

Dodatkowo, od stycznia tego roku,  został zatrudniony  konsultant do spraw osób niepełnosprawnych – uczestników projektu „Nowy Horyzont”. Jego zadaniem jest wsparcie osób niepełnosprawnych oraz doradztwo w kwestii doboru odpowiednich działań w ramach projektu, udzielanie informacji na temat innych możliwości rozwoju osobistego, zdobycia kwalifikacji zawodowych i możliwości rehabilitacji. Konsultant będzie m. in. współpracował bezpośrednio z pracownikami socjalnymi, uczestniczył w rekrutacji uczestników projektu, współuczestniczył w planowaniu ścieżki rozwoju osób niepełnosprawnych.

Źródło: MOPS Olsztyn/własne

Komentarze (0)

Dodaj swój komentarz

2147382000