MPEC potrzebuje śmieci do spalenia

Olsztyńskie Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej ogłosiło przetarg na dostawę paliwa alternatywnego do spalarni Elektrociepłowni Olsztyn. Dostawa połączona jest z projektem budowy nowej elektrociepłowni, która miałaby wytwarzać ciepło w wyniku spalania odpadów komunalnych. Problem w tym, że zaznaczona w przetargu data dostawy odpadów nie pokrywa się z terminem zamknięcia kotłowni przez Michelin, który obecnie dostarcza ciepło do większości osiedli.

Realizacja zamówienia ma zapewnić wsad w postaci paliwa alternatywnego z przetwarzania odpadów komunalnych na potrzeby modułu spalarni odpadów w powstającym w Olsztynie przy ul. Lubelskiej nowym źródle ciepła (EC Olsztyn) na potrzeby miejskiej sieci ciepłowniczej.

Przetarg połączony jest z budową nowej elektrociepłowni dla Olsztyna, która musi powstać z racji wycofania się firmy Michelin z dostawy ciepła do olsztyńskich osiedli. Istotnym elementem przedsięwzięcia jest utworzenie przez MPEC oraz partnera prywatnego - spółki celowej („Spółka PPP”), której zadaniem będzie m.in.: prowadzenie działalności gospodarczej polegającą na wytwarzaniu oraz sprzedaży ciepła i energii elektrycznej oraz termicznym przekształcaniu odpadu, pochodzącego z przetwarzania odpadów komunalnych (paliwo alternatywne).

Michelin swoją kotłownię ma zamknąć w 2017 roku tymczasem jak wynika z przetargu spalarnia ma zostać uruchomiona w 2019 – 2020 roku.

O rozbieżność dat zapytaliśmy u źródła.

- Intencją MPEC Sp. z o.o. oraz MICHELIN Polska S.A. jest wydłużenie terminu realizacji dostaw ciepła z elektrociepłowni fabryki opon do miejskiej sieci ciepłowniczej. Taka prolongata terminu z 2015 na 2017 wcześniej miała już miejsce, a dziś obie strony pracują wspólnie nad tym aby udało się odroczyć termin o kolejne lata, do 2019 lub 2020 roku. Firma Michelin jest również zainteresowana wydłużeniem terminu dostaw ciepła do MSC i aby dostawy z EC Michele po 2015 roku były możliwe konieczne jest uzyskanie tzw. derogacji. Jest to odroczenie wprowadzenia zaostrzonych norm emisyjnych dla dwutlenku siarki, tlenków azotu i pyłów przewidziane w dyrektywie emisyjnej (tzw. Dyrektywa IED). Takie odroczenie jest możliwe po spełnieniu przez dostawcę ciepła pewnych warunków. W przeciwnym razie produkcja ciepła będzie obarczona olbrzymimi kosztami z tytułu ochrony środowiska, co wymusza bardzo kosztowną modernizację źródeł ciepła – informuje Radosław Leszczyński z MPEC-u.

Na jaki etapie jest obecnie budowa nowej elektrociepłowni w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego?

- Postępowanie na wybór partnera prywatnego w ramach postępowania PPP wciąż trwa - aktualnie przygotowywany jest SIWZ, partner prywatny nie został jeszcze wybrany, postępowanie nie jest rozstrzygnie, a więc nie są znane konkretne terminy uruchomienia nowego źródła. Wskazane jest uniknięcie sytuacji, w której Zarząd MPEC oraz Zespół projektowy działałby pod presją czasu i dla tego potrzebny jest odpowiedni, bezpieczny margines czasowy – dodaje Leszczyński.

 

Firmy zainteresowane dostawą odpadów do spalarni swoje oferty wstępne mogą składać do 30 czerwca tego roku.

Komentarze (1)

Dodaj swój komentarz

  • barry 2014-06-21 10:08:44 77.242.*.*
    Super,wynika z tego ze brak ostatecznej koncepcji,szukamy paliwa,szukamy partnera,szukamy-właściwie wszystkiego.Niemcy właśnie uchwalili wprowadzenie obostrzonych norm"klimatycznych "na rok 2017 a nie na 2022-a my z ręką w nocniku. Pan Panie Prezydencie sprawny jak zawsze.Teraz jest grana płyta Tramwaje,tramwaje....aby do wyborów.
    Odpowiedz Przenieś Oceń: 0 0