Kolejne miliony na ''zawodówki''

Nowe, poszukiwane na rynku pracy kierunki, dodatkowe kursy języków obcych, staże w najlepszych zakładach pracy. Takie będą efekty konkursu na podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, ogłoszonego właśnie przez Zarząd Województwa.

Do podziału jest blisko 15, 6 mln zł. Pieniądze pochodzą z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

- To już szósty ogłoszony przez nas konkurs na podniesienie jakości kształcenia zawodowego - informuje Urszula Pasławska, wicemarszałek województwa. - Wszystkie poprzednie cieszyły się dużym zainteresowaniem i teraz na pewno będzie podobnie. Do dziś ze wsparcia z PO KL skorzystało 96 szkół zawodowych z całego regionu, łącznie na prawie 42 mln zł. Teraz szansa przed kolejnymi placówki.

Nabór wniosków rusza 31 marca i kończy się 29 kwietnia. Mogą je składać organy prowadzące szkoły zawodowe, czyli jednostki samorządu terytorialnego czy stowarzyszenia. Szczególnie premiowane będą projekty nawiązujące do innowacyjnych metod nauczania i strategicznych dla regionu branż, jak turystyka czy ochrona środowiska.

- Lepsze kształcenie zawodowe jest jednym z priorytetów samorządu województwa – dodaje Urszula Pasławska. – Przypomnę, że 40 szkół zawodowych z całego otrzymało blisko 80 mln zł na remonty czy zakup sprzętu z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury. Aż pięć z nich mieści się w Olsztynie.

Źródło: /Ep/

Komentarze (0)

Dodaj swój komentarz