Jak działają małe oczyszczalnie ścieków?

Przydomowe oczyszczalnie ścieków zwane małymi oczyszczalniami są pożytecznym rozwiązaniem w miejscach o rozproszonej zabudowie, bez braku możliwości podłączenia do kanalizacji sanitarnej. Coraz większą popularność zdobywają dzięki wieloletniej i niemalże bezobsługowej pracy. Równie zachęcające są niskie koszty eksploatacji w porównaniu do użytkowania szamba, co pozwala na zwrot kosztów inwestycji już po trzech latach.  

Rolą przydomowych oczyszczalni ścieków jest stabilizacja oraz rozkład zanieczyszczeń obecnych w ściekach do stanu nie stanowiącego zagrożenia dla środowiska. Na rynku polskim jest wiele rodzajów urządzeń, wykorzystywane są różne technologie oczyszczania ścieków, jednak zasada działania jest zbliżona. Układ działania przydomowej oczyszczalni ścieków jest co najmniej dwustopniowy, a w wyniku naturalnych procesów ścieki są pozbawione zanieczyszczeń i mogą być odprowadzone do gruntu lub cieku wodnego (rów melioracyjny, rzeka).

Procesy oczyszczania ścieków w małych oczyszczalniach ścieków

Przydomowe oczyszczalnie ścieków opierają swoje działania głównie na wykorzystaniu prostych procesów  mechanicznego i biologicznego oczyszczania ścieków przebiegających w dwóch etapach. W pierwszym etapie ścieki poddawane są procesom mechanicznym w warunkach beztlenowych. Natomiast w drugim etapie następuje biologiczny rozkład zanieczyszczeń zachodzący w warunkach tlenowy.

Proces mechanicznego oczyszczania ścieków zachodzi w osadnikach gnilnych w warunkach beztlenowych. Mają tu miejsce procesy:

- sedymentacji zanieczyszczeń cięższych od wody, które gromadzą się w postaci osadu,

- flotacja cząsteczek lżejszych od wody w wyniku czego powstaje kożuch,

- fermentacja osadu prowadząca do jego stabilizacji biologicznej.

Przefermentowany osad oraz kożuch są okresowo usuwane przez tabor asenizacyjny. Wstępnie podczyszczone ścieki kierowane są do dalszego rozkładu w biologicznym, tlenowym etapie oczyszczania ścieków.

Oczyszczanie ścieków w warunkach tlenowych  zachodzi przy udziale mikroorganizmów. W zależności od zastosowanej technologii wyróżnia się oczyszczalnie drenażowe oraz biologiczne. Oczyszczalnie drenażowe wymagają sprzyjających warunków terenowych, dużej powierzchni działki i niskiego poziomu wód gruntowych. Ścieki po mechanicznym oczyszczeniu trafiają do studzienki rozdzielczej, z niej do systemu perforowanych rur drenarskich. Oczyszczalnie drenażowe nie osiągają wysokich parametrów ścieków oczyszczonych, dlatego ich montaż jest zakazany w większych aglomeracjach. Zdecydowanie bardziej przyjaznym rozwiązaniem dla środowiska naturalnego są oczyszczalnie biologiczne. W biologicznych oczyszczalniach ścieków możliwe jest osiągnięcie wysokiego efektu unieszkodliwiania zanieczyszczeń. W oczyszczalni biologicznej następuje oczyszczenie ścieków do wody drugiej klasy czystości, którą można używać do nawadniania trawnika oraz bez szkody dla środowiska odprowadzić do gruntu lub cieku wodnego. Jest to rozwiązanie proekologiczne. Dlatego prowadzone są programy dofinansowania budowy przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków. Intensywne procesy oczyszczania biologicznego zachodzą dzięki mikroorganizmom występującym w dwóch formach: na złożach biologicznych lub oczyszczalniach z osadem czynnym. Na rynku dostępne są również oczyszczalnie hybrydowe, wykorzystujące jednocześnie mikroorganizmy osiadłe na złożach oraz wolno pływający osad czynny. Montaż oczyszczalni biologicznych jest możliwy praktycznie na każdej działce,  bez ograniczenia na rodzaj gruntu czy poziom wód gruntowych. Ponadto urządzenia biologiczne posiadają kompaktową budowę i można je zamontować na powierzchni 8 – 10 m2.

Podstawą prawidłowo działającej przydomowej oczyszczalni ścieków jest właściwy dobór oraz montaż. Firma Traidenis-Pol Sp. z o.o. od ponad dziesięciu lat świadczy kompleksowe usługi doboru, montażu oraz serwisowania przydomowych oczyszczalni ścieków. Każdy montaż poprzedzony jest bezpłatną wizją lokalną doradcy technicznego  z danego regionu.

Artykuł sponsorowany

Komentarze (0)

Dodaj swój komentarz