Gdzie jest największe bezrobocie w powiecie olsztyńskim?

Gdzie jest największe bezrobocie w powiecie olsztyńskim?
Fot. Pixabay.com

W sierpniu nieznacznie wzrosła liczba bezrobotnych w powiecie olsztyńskim w porównaniu do lipca. Najwięcej osób bez pracy pozostaje w gminie Biskupiec, a najmniej w gminie Świątki.

Na koniec sierpnia w powiatowym urzędzie pracy było zarejestrowanych 4386 osób bezrobotnych, z czego 54,9% stanowiły kobiety. Wzrost w porównaniu do lipca był nieznaczny, gdyż w rejestrze było tylko o 11 osób więcej (4375). 87,8% to osoby poprzednio pracujące, a 19,4% – to te, które zarejestrowały się po raz pierwszy. Najwięcej osób bezrobotnych było w gminie Biskupiec (844), najmniej – Świątki (161).

Sytuacja na rynku pracy wydaje się stabilizować. W sierpniu nie było znaczących zmian, które mogłyby wpłynąć na poziom bezrobocia. Do urzędu wpłynęło 270 ofert pracy. Szukano między innymi pracowników obsługi magazynu, nauczycieli, ślusarzy czy pomoce kuchenne. Przyznano też wsparcie dla bezrobotnych, którzy postanowili rozpocząć działalność gospodarczą. Łączna kwota dotacji to prawie 500 tys. zł.

O względnej stabilności na rynku pracy w województwie i powiecie mówią też dane Urzędu Statystycznego w Olsztynie zawarte w opublikowanym pod koniec sierpnia komunikacie o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa warmińsko-mazurskiego w lipcu 2020 r. Jak wynika z tego raportu:

W lipcu w porównaniu do analogicznego miesiąca ub.r. zaobserwowano spadek przeciętnego zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw przy jednoczesnym wzroście liczby bezrobotnych i stopy bezrobocia rejestrowanego. Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w lipcu br. ukształtowało się na poziomie 135,6 tys. osób, tj. o 8,8% niższym niż przed rokiem (w lipcu ub.r. –wzrost o 1,7%). (…) W okresie styczeń-lipiec 2020 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw ukształtowało się na poziomie 137,7 tys. osób i zmalało w porównaniu do analogicznego okresu 2019 r. (o 7,3%). (…)

W końcu lipcu br. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła 51,9 tys. osób i była niższa o 1,1 tys. osób (tj. o 2,0%) niż w poprzednim miesiącu oraz wyższa o 7,4 tys. osób (tj. o 16,7%) niż w lipcu 2019 r. Do powiatów o najwyższej stopie bezrobocia należały: braniewski (19,4%, wobec 19,3% w lipcu ub.r.), kętrzyński (18,3%, wobec odpowiednio 16,5%) i bartoszycki (18,1%, wobec odpowiednio16,8%), a o najniższej – Olsztyn (3,6%, wobec odpowiednio 2,8%)

- wynika z raportu.

Komentarze (3)

Dodaj swój komentarz

  • ANDI 2020-09-23 14:57:04 79.227.*.*
    Przepraszam, gmina Biskupiec jest w powiecie olsztynskim?
    Odpowiedz Oceń: 0 0 Zgłoś treść
  • Robotnik 2020-09-23 13:30:33 89.228.*.*
    Ciekawe, jaki procent z tych bezrobotnych tak naprawdę wcale nie chce pracować?
    Odpowiedz Oceń: 0 2 Zgłoś treść