Drony nad lotniskiem w Szymanach

Drony nad lotniskiem w Szymanach
Fot. Materiał powierzony

Na terenie terminalu Portu Lotniczego Olsztyn-Mazury odbyła się konferencja ''Bezpieczne wykorzystywanie dronów w cywilnej przestrzeni powietrznej''.

W ogólnopolskim spotkaniu wzięli udział najlepsi specjaliści w dziedzinie bezzałogowych statków powietrznych. Uczestniczyli również przedstawiciele instytucji rządowych, ośrodków naukowych oraz uczelni.

W Szymanach odbyło się ponadto posiedzenie Rady Ochrony i Ułatwień Lotnictwa Cywilnego oraz Zespołu ds. aktualizacji Programu Sieci Lotnisk i Lotniczych Urządzeń Naziemnych. Poruszone były tematy związane z prawnymi aspektami korzystania z dronów, rozwiązaniami technologicznymi wpływającymi na niwelowanie zagrożeń związanych z ich nieodpowiedzialnym użytkowaniem.

Organizatorami wydarzenia byli Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, Polska Agencja Żeglugi Powietrznej oraz Port Lotniczy Olsztyn-Mazury.

Źródło: własne, materiał prasowy Urzędu Marszałkowskiego

Komentarze (0)

Dodaj swój komentarz