Co z Koszarami Dragonów?

Być może niebawem Koszary Dragonów znajdujące się w obszarze ulicy Gietkowskiej i Dąbrowskiego zostaną zrewitalizowane. Ratusz już ustalił termin konsultacji społecznych w tej sprawie.

Koszary Dragonów położone są w południowo-zachodniej części Zatorza, w bezpośrednim sąsiedztwie linii kolejowej oraz rzeki Łyny. Teren przecina ul. Dąbrowskiego oraz ul. Gietkowską łączące wschodnią część Śródmieścia oraz Zatorza z Likusami. Zabudowa jest bezpośrednio skomunikowana z al. Wojska Polskiego, która stanowi drogę krajową (tranzytową) prowadzącą z Olsztynka przez Olsztyn w kierunku Lidzbarka Warmińskiego, Bartoszyc i granicy państwa. Aby łatwiej uzmysłowić sobie zasięg tego obszaru dodajmy, że dziś są tam zlokalizowane m.in. budynek II Liceum Ogólnokształcącego, gmach Teatru im. S. Jaracza, parcela po byłym kinie „Kopernik”, a nawet budynek ratusza.

Dziś, po pułku dragonów pozostały nie pełniące już swoich funkcji stajnie, zachowane żołnierskie budynki mieszkalne, budynek kuchni i stołówki żołnierskiej, jedna z dwóch istniejących krytych ujeżdżalni i pewna ilość różnych zabudowań pomocniczych.

Z czasem stajnie zamieniono w warsztaty ślusarskie, małe fabryczki albo wielkie składy. Szachulcowe konstrukcje ścian wabiące oko dostojnością pruskiego muru, zostały różnymi sposobami zakryte (tynk, dykta, czasem zwykła farba). Place musztry zaczęły pokrywać się stertami towarów wyprodukowanych na miejscu albo przywiezionych na jakiś czas od innego producenta. W ścianach, w miejscach odpowiednich dla stajni okienek pojawiły się nowoczesne, duże, dające więcej światła, często plastikowe okna. Stosownie do potrzeb zamurowywano jedne drzwi aby obok wybić dziurę pod inne. Ściany pokryła sieć kabli, skrzynek, tablic. Pożar jaki miał miejsce w maju 2009 r. strawił unikatowe zabudowania tzw. „stajni oficerskich” szczególnie cenne ze względu na niepowtarzalną architekturę. Niespełna rok później kolejny pożar mocno uszkodził zabudowania stajni usytuowane wzdłuż byłej bocznicy kolejowej, w których mieściły się magazyny z elektronicznym sprzętem gospodarstwa domowego.

Miasto postanowiło przywrócić obszarowi dawny blask. Na koniec maja ratusz powołał międzywydziałowy zespół, odpowiedzialny za wypracowanie koncepcji nowego zagospodarowania terenu byłych Koszar Dragonów. Ustalono, że należałoby rozważyć taką formułę modernizacji i adaptacji opisywanych obiektów, która uwzględniłaby potrzeby zachowania m.in.: historycznego ukształtowania terenu, czytelności układu przestrzennego koszar (jako założenia z czterema, prostokątnymi dziedzińcami), zabudowy historycznej (tzn. powstałej przed II wojną światową), historycznych ciągów komunikacyjnych, istniejącej zieleni, zbiornika wodnego znajdującego się we wschodniej części północnego dziedzińca, a także usunięcia zabudowy współczesnej – bezwartościowej i burzącej pierwotną kompozycję przestrzenną.

Pomysły na rewitalizację tego miejsca dopiero się rodzą, dlatego też ratusz postanowił włączyć w ten proces mieszkańców miasta. Konsultacje społeczne dotyczące koncepcji odnowienia Koszar odbędą się jutro, 28 czerwca o godzinie 17.00 w Miejskim Ośrodku Kultury w Olsztynie przy ul. Dąbrowszczaków 3 (Kamienica Naujacka). Głównym prelegentem będzie wieloletni praktyk i ekspert w dziedzinie rewitalizacji dr Andreas Billert.

Źródło: konsultacje.olsztyn.eu

Komentarze (0)

Dodaj swój komentarz