Co dalej z Koszarami Dragonów? Pierwsze działania mogą ruszyć na początku 2020 r.

Co dalej z Koszarami Dragonów? Pierwsze działania mogą ruszyć na początku 2020 r.
Jest szanasa, że niedługo rozpoczną się pierwsze prace nad planem zagospodarowania Koszar Dragonów
Fot. Archiwum Olsztyn.com.pl

Sprawa Koszar Dragonów od lat nie może zostać uporządkowana. Radny Paweł Klonowski w interpelacji zapytał prezydenta Grzymowicza, kiedy w końcu ruszą pierwsze prace. Okazuje się, że jest nadzieja, że działania mogą ruszyć na początku przyszłego roku.

Tematem Koszar Dragonów od wielu miesięcy interesuje się radny Paweł Klonowski. W ostatniej interpelacji przypomniał, że prezydent Piotr Grzymowicz zapowiedział, że z końcem roku rozpoczną się pierwsze działania w tej sprawie.

- Proszę o przybliżenie, na jakim etapie są prace, jaki zakres obejmują i kiedy dokładnie planowane jest wyłożenie planu do konsultacji społecznych, a także jego uchwalenie – pisze w piśmie Klonowski.

Prezydent miasta w odpowiedzi zapewnia, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przygotowywany jest do przedstawienia Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej. Jej członkowie wydadzą opinię na temat zaproponowanych rozwiązań.

- Posiedzenie komisji planowane jest na początek grudnia. Z uwagi na fakt, że plan obejmuje obszar o trudnych uwarunkowaniach terenowych i funkcjonalnych, opinia merytorycznej komisji będzie bardzo pomocna i nie jest wykluczone, że skutkować będzie wprowadzeniem pewnych zmian w projekcie – wyjaśnia Piotr Grzymowicz.

Jak rozległe będą prace? To rozstrzyga zapis w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, który mówi, jakiego rodzaju prace plan przewiduje.

- W przypadku przedmiotowego opracowania, w większości mamy do czynienia z zabudową historyczną, dla której należy określić najbardziej optymalną funkcję i formę, obsługę komunikacyjną, miejsca parkingowe, przy jednoczesnej ochronie wartości historycznej i zieleni. Plan obejmuje także wschodni brzeg Łyny, na dzień dzisiejszy niedostępny, który należy wykorzystać jako tereny rekreacyjne dla mieszkańców. Jest to obszar prawnie chroniony i jego zagospodarowanie wymagać będzie akceptacji odpowiednich organów ochrony środowiska. W granicach opracowania pojawiły się też inwestycje wynikające z realizacji Budżetu Obywatelskiego – przede wszystkim realizacja stadionu rugby przy ul. 15 Dywizji – które należy uwzględnić i odpowiednio wpisać w otoczenie. Znajdą się tu także potencjalne działki inwestycyjne, dla których plan ustali zakres dopuszczonej zabudowy – wymienia prezydent miasta.

Ustawa przewiduje, że opracowany plan musi posiadać prognozę oddziaływania na środowisko i ocenę skutków finansowych. Następnie zostanie przekazany odpowiednim organom. To przewidziano na pierwszy kwartał przyszłego roku.

Później plan będzie dostępny do publicznego wglądu przez 21 dni. W tym czasie odbędą się konsultacje społeczne. Jeśli pojawią się zmiany w projekcie, to proces ten będzie powtórzony. Prezydent przewiduje, że dokument ten zostanie przyjęty w drugim kwartale 2020 r.

Komentarze (5)

Dodaj swój komentarz

 • Rekin 2019-11-21 11:35:48 5.172.*.*
  Ale mętna ta odpowiedź prezydenta. Kluczy i kręci by nie powiedzieć że chce opchnąć teren deweloperom.
  Odpowiedz Oceń: 4 0 Zgłoś treść
 • buba 2019-11-21 11:32:08 88.156.*.*
  Czekają aż się spali i zawali, by sprzedać teren pod Las Fagas Premium Apartament Park, czy inne takie betonowe klocki.
  Odpowiedz Oceń: 3 0 Zgłoś treść
 • Kapitan Planeta 2019-11-20 19:47:05 83.5.*.*
  Tam powinny powstać "Miejskie Ogrody". Te stare stajnie powinno przerobić się na nowoczesne szklarnie, tak jak się to robi teraz w wielkich miastach USA i powinno się hodować ekologiczne owoce i warzywa, ludzie by to kupowali, poza tym można to sprzedawać dalej poza Olsztyn. Ludzie by mieli pracę, był by wzór dla dzieciaków jak żyć i co jeść, nie trzeba dużo.
  Odpowiedz Oceń: 6 7 Zgłoś treść
 • Ryszard Ochódzki 2019-11-20 18:35:32 83.6.*.*
  Aha. A jak był tam rozgardiasz - tak jeszcze widać będzie.
  Odpowiedz Oceń: 4 1 Zgłoś treść