By wieś była piękniejsza

Są pieniądze na poprawę estetyki obszarów wiejskich oraz aktywizację mieszkańców tych terenów. Samorząd Województwa już od 1 lutego 2010 roku rozpocznie przyjmowanie ofert z pomysłami od władz gminnych.

To kolejne środki przeznaczane na rozwój wsi naszego regionu. Przypomnijmy,  umowy dotyczące rozwoju gospodarki wodno-ściekowej podpisano na początku tygodnia, teraz samorządowcy zapowiadają konkurs na poprawę infrastruktury wiejskiej oraz aktywizację mieszkańców wsi.

Na dofinansowanie mogą liczyć wnioski uwzględniające poprawę warunków życia ludności, estetyki miejscowości, działania integrujące środowiska lokalne czy zachęcające do pielęgnowania tradycji. Regionalna akcja „Aktywna Wieś” jest kolejną, która pozwala pozyskać pieniądze beneficjentom z terenów gmin wiejskich i miejsko-wiejskich.
 
- Poprzednie edycje cieszyły się dużym zainteresowaniem, dlatego w tym roku rozszerzyliśmy zakres inicjatyw, które mogą być objęte dotacjami. Poza pomysłami na  lokalne imprezy czy festyny czekamy na propozycje tworzenia placów zabaw, remontów obiektów rekreacyjnych oraz innych inwestycji służących mieszkańcom wsi - mówi Jacek Protas - Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Projekty samorządów gminnych będą przyjmowane od 1 do 26 lutego 2010 roku. W budżecie województwa warmińsko-mazurskiego zapisano 240 tys. zł na działanie 1: Mała infrastruktura wiejska oraz 60 tys. zł  na działanie 2: Aktywizacja mieszkańców wsi.Szczegółowe zasady dotyczące składania ofert oraz formularze wniosków będą dostępne na stronie www.wrota.warmia.mazury.pl w zakładce ,,Rolnictwo".

Źródło: Własne/WWiM

Komentarze (0)

Dodaj swój komentarz