''Biorą się'' za zawodówki

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłosił konkurs, którego celem jest dostosowanie umiejętności uczniów zawodówek do potrzeb rynku pracy. Do podziału między placówki jest około 8 milionów złotych.

Konkurs ogłoszony w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, skierowany jest do szkół kształcenia zawodowego.


Placówki mają szansę powalczyć o niemal 8 milionów złotych. Środki przyznawane będą między innymi na wprowadzanie nowych kierunków kształcenia, warsztaty komputerowe czy zajęcia wyrównawcze. Cel jest jeden - zwiększenie kompetencji uczniów szkół zawodowych, tak by odnaleźli się na rynku pracy i zostali docenieni.

Szkoły mogą również składać wnioski o dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych czy innych materiałów dydaktycznych.

Wnioski należy składać w Departamencie EFS Urzędu Marszałkowskiego, II piętro, pokój 303. od 30 sierpnia do 28 września tego roku.

2147382000

Komentarze (0)

Dodaj swój komentarz

2147382000
2147382000