''Agent Tomek'', decyzją sądu, zostanie zwolniony z aresztu

''Agent Tomek'', decyzją sądu, zostanie zwolniony z aresztu
Tomasz K., decyzją Sądu Okręgowego w Białymstoku, został zwolniony z aresztu. Do 30 kwietnia ma zapłacić 500 tys. zł poręczenia majątkowego
Fot. Archiwum Olsztyn.com.pl

O ile wpłaci kaucję. We wtorek Sąd Okręgowy w Białymstoku rozpatrzył zażalenie obrony Tomasza K. w sprawie jego aresztowania. Sąd odwoławczy zadecydował o zmianie tymczasowego aresztu na poręczenie majątkowe w wysokości 500 tys. zł. Kwotę tę ma uiścić do 30 kwietnia 2020 roku.

W artykule pt. „Sąd aresztował „agenta Tomka” na trzy miesiące” pisaliśmy już o tym, że na wniosek Prokuratury Regionalnej w Białymstoku były agent CBA i poseł PiS został tymczasowo aresztowany. Do wniosku przychylił się Sąd Rejonowy w Białymstoku.

Prokurator postawił „agentowi Tomkowi” 9 nowych zarzutów dotyczących prania brudnych pieniędzy.

Obrona złożyła zażalenie o decyzji o 3-miesięcznym areszcie. To zażalenie we wtorek rozpatrzył Wydział Karny Odwoławczy Sądu Okręgowego w Białymstoku. Sędzia zmienił postanowienie i zadecydował, że Tomasz K. będzie musiał zapłacić poręczenie majątkowe w wysokości 500 tys. zł do 30 kwietnia br. Jak to uargumentowano?

Niebezpieczeństwo utraty odpowiednio dużej sumy pieniężnej, uznać trzeba za właściwy czynnik motywujący stronę procesową do zaniechania podejmowania działań destabilizujących bieg śledztwa i kolidujących z celami prowadzonego postępowania. W rezultacie sąd drugiej instancji skorzystał z możliwości przewidzianej w art. 257 § 2 k.p.k. dokonując częściowej zmiany zaskarżonego postanowienia poprzez zastrzeżenie, iż tymczasowe aresztowanie zastosowane wobec podejrzanego zaskarżoną decyzją, ulegnie zmianie na poręczenie majątkowe z chwilą złożenia, nie później niż w terminie do dnia 30.04.2020 r., poręczenia majątkowego w kwocie 500 tys. złotych – wyjaśnił nam Dariusz Gąsowski, rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Białymstoku.

Już kilkukrotnie pisaliśmy o tym, że Tomasz K. ma nie mieć tylu pieniędzy na opłacenie poręczenia majątkowego. Zatem co się stanie, jeżeli do 30 kwietnia nie zapłaci?

Orzeczony na mocy zaskarżonego postanowienia areszt tymczasowy będzie wykonywany do określonego w postanowieniu Sądu Rejonowego w Białymstoku terminu – dodał sędzia Dariusz Gąsowski.

Komentarze (0)

Dodaj swój komentarz