Afera wokół Stowarzyszenia Helper: urząd wojewódzki wydał oficjalny komunikat

Afera wokół Stowarzyszenia Helper: urząd wojewódzki wydał oficjalny komunikat
Urząd wojewódzki wydał komunikat w sprawie afery wokół Stowarzyszenia Helper
Fot. Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Prezydent Olsztyna i pięciu innych samorządowców z Warmii i Mazur usłyszało zarzuty w sprawie niedopełnienia obowiązków i działania na szkodę interesu publicznego. Ma to związek ze Stowarzyszeniem Helper, wobec którego toczy się postępowanie w sprawie defraudacji środków.

Piotr Grzymowicz przyznał, że samorządy nic nie wiedziały o podejrzanej działalności Stowarzyszenia Helper. Dodał, że winę za to ponosi wojewoda Artur Chojecki, który nie poinformował ich o przestępczej działalności stowarzyszenia. Nieco inne zdanie w tej sprawie mają urzędnicy z urzędu wojewódzkiego.

W tej sprawie Piotr Grzymowicz wydał już oświadczenie oraz zwołał konferencję prasową, na której poruszył ten temat. Teraz przyszła kolej na komunikat urzędu wojewódzkiego. Jego treść przedstawiamy poniżej.

KOMUNIKAT

Wojewoda warmińsko-mazurski Artur Chojecki objął swój Urząd   9 grudnia 2015 r. Na początku 2016 roku wojewoda na podstawie informacji medialnych oraz  noty sygnalizacyjnej Urzędu Kontroli Skarbowej w Olsztynie  powziął informację o nieprawidłowościach w wykorzystywaniu dotacji przez Stowarzyszenie Europejskie Centrum Wsparcia Społecznego Helper. Notę UKS skierował w marcu 2015 roku do ówczesnego wojewody Mariana Podziewskiego, który nie podjął jednak w tej sprawie żadnych działań. Dopiero wojewoda Artur Chojecki polecił Wydziałowi Polityki Społecznej WM UW   uregulowanie funkcjonowania Środowiskowych Domów Samopomocy w województwie, w tym w szczególności w zakresie przekazywania i wydatkowania środków. Wojewoda wstrzymał przekazywanie pieniędzy Helperowi na tworzenie nowych ŚDS oraz remonty w już działających placówkach. Zapadła również decyzja o przygotowaniu kompleksowego planu kontroli i niezwłocznego ich przeprowadzenia z pierwszeństwem wobec innych kontroli. Należy zaznaczyć, że już od roku  2015  UKS prowadził postępowanie kontrolne wobec Stowarzyszenia Helper, a po podjęciu działań przez Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki kontrole te odbywały się równolegle.

Kontrole koordynowane w 5 Środowiskowych Domach Samopomocy tj.: w Olsztynie przy ul. Jacka Kuronia,  Reszlu, Marcinkowie, Prejłowie i Jedwabnie, prowadzonych przez Stowarzyszenie Europejskie Centrum Wsparcia Społecznego HELPER w Olsztynie, rozpoczęły się 13 lutego 2017 r. i trwały do  31 maja 2017 r. Wstępne cząstkowe ustalenia wskazywały na liczne nieprawidłowości w realizacji przez ECWS HELPER zadania zleconego dot. prowadzenia środowiskowych domów samopomocy.  Podjęto decyzję o zorganizowaniu spotkania z przedstawicielami Jednostek Samorządu Terytorialnego, zlecających realizację zadania Stowarzyszeniu HELPER. Odbyło się pięć takich spotkań.  Na spotkaniu 27 lutego 2017 r., w których Gminę Olsztyn reprezentował wiceprezydent Jarosław Słoma omówiono wstępne ustalenia dot. nieprawidłowości. W toku odbytych spotkań zwrócono również uwagę przedstawicielom JST, iż to do zadań gminy należy sprawowanie bieżącego nadzoru i kontroli wykonania zadania, gdyż to również gmina odpowiada za powierzone środki publiczne.   Dlatego też, w uzgodnieniu z prezydentem, wójtami, burmistrzami obecnymi na spotkaniach, dyrektor Wydziału Finansów i Kontroli WM UW w piśmie z 3 marca 2017 r.,  skierowanym do ww. gmin, wskazała na konieczność wszczęcia przez nie odrębnych kontroli w zakresie realizacji zadania objętego umową pomiędzy poszczególnymi gminami a ECWS HELPER.

W wyniku kontroli przeprowadzonych przez Wydział Polityki Społecznej oraz Wydział Finansów i Kontroli WM UW stwierdzono liczne nieprawidłowości, na podstawie których wojewoda warmińsko-mazurski wydał decyzje administracyjne w sprawie zwrotu przez gminy niewłaściwie wykorzystanych dotacji. Gmina  Olsztyn, jak również pozostałe gminy odwołały się od decyzji wojewody do Ministra Finansów, negując ustalenia kontroli w zakresie stwierdzonych nieprawidłowości.

Odnosząc się do oświadczenia prezydenta Piotra Grzymowicza wygłoszonego podczas konferencji prasowej 21 listopada br. , zwracamy uwagę, iż prezydent Olsztyna poczynając od lutego 2017 r. wielokrotnie był informowany przez wojewodę oraz organy ściągania o nieprawidłowościach związanych z wydatkowaniem środków przez ECWS Helper. Natomiast o uwierzytelnioną kopię noty UKS prezydent zwrócił się do WM UW pismem, które wpłynęło  30 sierpnia 2019 r. , na co otrzymał odpowiedź z 5 września 2019 roku, iż o powyższy dokument należy wystąpić do organu, który go wydał, tj. do UKS. Brak powyższej noty nie pomniejszał wiedzy Pana Prezydenta  w sprawie stwierdzonych nieprawidłowości. Raz jeszcze trzeba mocno podkreślić, że pierwsze spotkanie  w tej kwestii i z udziałem Pana wiceprezydenta Jarosława Słomy, odbyło się z inicjatywy WM-UW  27 lutego 2017 roku.

Od momentu powzięcia wiedzy o nieprawidłowościach wojewoda sukcesywnie przekazuje dokumenty  i informacje związane ze sprawą organom ścigania.

Aktualnie Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie prowadzi następujące postępowania administracyjne dot. zwrotu dotacji przekazanej przez gminy dla ECWS „Helper" tj.:

W związku z kontrolą przeprowadzoną przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego w 2017 r. ogółem kwota do zwrotu za lata 2015-2017: 1.687.899,72 zł, w tym:

§  Gmina Olsztyn – 769 900,05 zł – zwrócono 769 900,05 zł + odsetki 182 310,15 zł

§  Gmina Reszel – 437 518,54 zł – brak zwrotu, odroczenie zwrotu do końca bieżącego roku.

§  Gmina Jedwabno – 86 772,99 zł –zwrócono 86 772,99 zł + odsetki 14 729 zł

§  Gmina Purda – 219 802,80 zł (dot. ŚDS w Marcinkowie) – brak zwrotu

§  Gmina Purda – 173 905,34 zł (dot. ŚDS w  Prejłowie) –zwrócono 173 905,35 zł (do zwrotu pozostały odsetki - 32 234,47 zł)

W wyniku kontroli przeprowadzonej przez UKS/ KAS ogółem kwota do zwrotu za lata 2010-2017 35.858.119,52 zł, w tym:

§  Gmina Olsztyn 1 410 000,00 zł (dot. utworzenia filii ŚDS „Dar Serca" przy ul. Kuronia 18), zwrócono 1 410 000 zł + odsetki 343 654 zł

§  Gmina Olsztyn – 8 570 124,15 zł (dot. utworzenia i działalności bieżącej ŚDS „Dar Serca"
W projekcie decyzji określono kwotę 2.472.636,80 zł do zwrotu za 2011 r. (wykorzystaną niezgodnie z przeznaczeniem część dotacji celowej w kwocie 2.412.350,07 zł, niewykorzystaną część dotacji w kwocie 60.286,73 zł). Dnia 4.10.2019 r. Gmina Olsztyn wniosła odwołanie od ww. decyzji. Akta sprawy wraz z odwołaniem zostały przesłane do Ministra Finansów.

W przedmiocie dotacji udzielonej w latach 2012-2013 w kwocie 6.030.124,15 zł – postępowanie w toku

§  Gmina Olsztyn 6 508 104,32 zł (dotacja udzielona na działalność bieżącą ŚDS „Dar Serca" – postępowanie w toku

§  Gmina Purda 4 861 124,52 zł (dot. ŚDS w Marcinkowie) – postępowanie w toku

§  Gmina Purda 7 153 183,24 zł (dot. ŚDS w Prejłowie) – postępowanie w toku

§  Gmina Reszel 2 827 840,00 zł – postępowanie w toku

§  Gmina Jedwabno 4 527 647,29 zł – postępowanie w toku

Bożena Ulewicz, doradca/rzecznik prasowy wojewody

2147382000

Komentarze (6)

Dodaj swój komentarz

 • Piotrek911 2019-11-25 13:58:27 5.173.*.*
  Pan Prezydent powinien zrezygnować ze stanowiska Małkowskiemu tak doradzał to czekamy co on zrobi
  Odpowiedz Przenieś Oceń: 2 1
 • nikt ważny 2019-11-23 12:40:22 81.190.*.*
  Jak sprytnie odwraca się uwagę od ludzi, którzy korzystali z tych dóbr. Perfumyy, bielizna, drony, tablety czy deskorolki, raczej nie służyły podopiecznym ŚDS. Podobnie jak wynajem porsche cayenne dla ŚDS nie było konieczne. Przepływ gotówki między prezesostwem, wykonawcą remontów czy też inne dziwne pożyczki to tylko część historii.
  Odpowiedz Przenieś Oceń: 5 1
 • markor 2019-11-22 13:17:10 94.254.*.*
  Witamy w Polsce, gdzie za przekręty wielomilionowe nie ma winnych!! Ostatecznie do więzienia wsadzane są tylko pionki. Grzymowicz orszak na Barczewo już czeka.
  Odpowiedz Przenieś Oceń: 12 1
 • SKANDAL 2019-11-22 12:27:28 5.172.*.*
  Kilkanaście milionów do zwrotu ma miasto Olsztyn. WRÓĆ! Nie miasto - mieszkańcy zapłacą za błędy. Widać te ostatnie wszystkie cięcia wydatków, brak realizacji inwestycji, brak ułatwień dla mieszkańców bo trzeba zwrócić pieniądze. SKANDAL. WSTYD PREZYDENT I RADNI.
  Odpowiedz Przenieś Oceń: 9 0
 • tewu 2019-11-22 11:17:22 83.5.*.*
  I teraz wiadomo dlaczego Pan Grzymowicz szuka oszczędności - kwoty już zwrócone plus te do zwrotu są niemałe. Za wszystko jak zwykle zapłacimy My mieszkańcy - a Pan Prezydent uważa się za niewinnego. A wręcz pokrzywdzonego.
  Odpowiedz Przenieś Oceń: 11 1
 • Rodowity Olsztynianin 2019-11-22 10:13:42 5.173.*.*
  No cóż arbuzie ... Święta pod celą chyba... Bueheheh
  Odpowiedz Przenieś Oceń: 11 4
2147382000