WarmiaDrwal

Miasto Olsztyn
Ulica ul. Osińskiego, 11/8
Kod pocztowy 10-010
NIP 7392341460
Regon 280358925
Telefon 793450183
Adres email warmiadrwal@gmail.com
Strona www www.warmiadrwal.com.pl/

Opis:

Oferowane usługi:

usługi w zakresie wycinki i pielęgnacji drzew oraz krzewów,
wycinka drzew trudnych i stwarzających zagrożenia,
prace pielęgnacyjne związane z zieloną architekturą ogrodu,
korekta konarów i gałęzi drzew i krzewów,
redukcja koron drzew,
formowanie krzewów,
doradztwo w zakresie ekologicznych rozwiązań w ogrodzie,
porządkowanie terenu po zakończeniu prac drzewnych i ogrodowych,
wywóz materiału powstałego w wyniku wykonanych prac,
cięcie, rąbanie i układanie drewna opałowego,
profesjonalne i bezpieczne wykonanie.

Tel. 793 450 183
E-mail: warmiadrwal@gmail.com