Sąd Okręgowy w Olsztynie

Miasto Olsztyn
Ulica Dąbrowszczaków 44 pok 240
Kod pocztowy 10-543
Telefon 089 523-02-30
Strona www www.olsztyn.so.gov.pl

Opis:

Adres: 10-543 Olsztyn Dąbrowszczaków 44 pok 240 Telefon: 089 523-02-30 Rozpatrywanie spraw cywilnych i karnych oraz wynikających ze stosunku pracy, sądy wojskowe, wydawanie wyroków i ich interpretacja prawna. Strona WWW: www.olsztyn.so.gov.pl