Dziś jest: 24.06.2024
Imieniny: Danuty, Jana
Data dodania: 2024-06-04 14:37
Ostatnia aktualizacja 2024-06-07 13:24

Redakcja

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie świętuje 25-lecie

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie świętuje 25-lecie
Dariusz Wieczorek, minister nauki i szkolnictwa wyższego i rektor UWM, prof. Jerzy Przyborowski kroją tort z okazji 25-lecia uczelni
Fot. UWM w Olsztynie

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie uroczyście obchodzi 25-lecie swojego istnienia. Zaproszenie do świętowania tego srebrnego jubileuszu przyjęli nie tylko członkowie społeczności akademickiej, ale także liczni znamienici goście. Główne uroczystości odbyły się 3 czerwca, ale na tym nie koniec.

reklama

Święto Uniwersytetu obchodzone jest corocznie na pamiątkę przyjęcia projektu ustawy o utworzeniu UWM. Uroczyste posiedzenie Senatu odbyło się w tym razem – wyjątkowo – w Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej. Do Olsztyna przyjechali goście z całej Polski, by wspólnie ze wspólnotą UWM świętować rocznicą wydarzeń, które zaowocowały w niezwykły sposób. 

Ćwierćwiecze intensywnego rozwoju

– Dzięki determinacji i szybkości działania wielu ludzi, 1 czerwca 1999 roku rząd Rzeczpospolitej Polskiej przyjął projekt ustawy w sprawie powołania Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Następnie 9 lipca 1999 roku Sejm uchwalił ustawę o utworzeniu naszej uczelni z dniem 1 września 1999 roku, którą to ustawę podpisał prezydent Aleksander Kwaśniewski. Była to sekwencja wydarzeń na zawsze odmieniająca akademickie oblicze Olsztyna oraz regionu Warmii, Mazur i Powiśla – relacjonował w swoim przemówieniu prof. Jerzy Przyborowski.

Jak zaznaczył rektor UWM, wpływ na śmiałe działania, które zaowocowały powstaniem Uniwersytetu w Olsztynie, miał duch wolności i przemian demokratycznych, które od 1989 roku dokonywały się w Polsce.

– Idea budowania przyszłości w oparciu o praworządność i demokratyczne wartości wyzwoliła w ówcześnie żyjących Polakach siłę do pozytywnego, twórczego działania i potrzebę zmian na lepsze – mówił rektor. – Tu, w Olsztynie, na ziemi warmińskiej, w tym przełomowym, otwierającym zupełnie nowe możliwości czasie, powstała idea stworzenia z trzech olsztyńskich podmiotów, liczącego się w kraju, nietypowego, różnorodnego Uniwersytetu, w którym znajdzie się miejsce dla reprezentantów różnych dyscyplin naukowych, kształcącego studentów gotowych zmieniać rzeczywistość nie tylko swojego regionu.

Mówiąc z wdzięcznością o ojcach założycielach UWM, prof. Jerzy Przyborowski zaznaczył, że poświęcili oni wiele godzin, dni, miesięcy, a nawet lat na przygotowanie podłoża pod ten wyjątkowy kompromis, który wyniósł tworzące go podmioty, Olsztyn i region na wyższy poziom. Szczególne słowa podziękowania rektor skierował w stronę swojego poprzednika, prof. Ryszarda Góreckiego, którego nazwał „wizjonerem i człowiekiem o wyjątkowej determinacji, stawiającym sobie i innym śmiałe cele oparte na wizji dobrej przyszłości”.

– W ciągu 25 lat na naszej uczelni rodziły się marzenia, kształtowały umysły, rozwijał Uniwersytet, a przede wszystkim rozkwitała młodzież pełna pasji i ambicji – mówił rektor. – Dzięki studentom i studentkom, doktorantom i doktorantkom, naukowcom i naukowczyniom oraz całej kadrze, UWM stał się symbolem jakości, innowacji i zaangażowania w edukację oraz rozwój gospodarczy Warmii i Mazur.

Za trud włożony w budowanie wspomnianej jakości prof. Przyborowski dziękował całej wspólnocie akademickiej. Nie zapomniał także o wyjątkowym przyjacielu Uniwersytetu, Georgu Dietrichu, którego dzieło kontynuuje fundacja imienia filantropa oraz jego żony, Marii.

Uniwersytet z mocą zmieniania Warmii i Mazur

Rektor UWM skorzystał z okazji, by w swoim przemówieniu opowiedzieć o drodze, którą przebył Uniwersytet. Była mowa o licznych inwestycjach – tych, które zostały zakończone i tych, o które uczelnia jeszcze zabiega. Jak podkreślał prof. Jerzy Przyborowski, rozwój infrastruktury przekłada się m.in. na jakość kształcenia, ale także – co świetnie widać na przykładzie inwestycji dokonywanych w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym – wpływa na życie mieszkańców regionu.

Wśród działań, które uczelnia podejmuje z myślą zarówno o kształceniu, jak i zabezpieczeniu potrzeb miasta i regionu, są też starania o utworzenie w Kortowie Centrum Badawczego Klinicznych Nauk Weterynaryjnych z Kliniką Zwierząt Towarzyszących. Jak zapowiadał rektor, powstanie ono w kampusie akademickim do 2025 roku. Jeszcze śmielszym i jeszcze bardziej wyczekiwanym projektem jest budowa centralnego szpitala klinicznego. Uczelnia nie ustaje w wysiłkach, by plan ten zrealizować.

– Mamy ambicję, aby dalszy rozwój uniwersytetu zintegrowany był ze strategią miasta i regionu – mówił prof. Przyborowski. I dodał: – Uniwersytet nie może istnieć w oderwaniu od otoczenia, zarówno społecznego, jak i gospodarczego. Tylko wspólnie możemy pozyskiwać kolejne środki finansowe. Razem powinniśmy promować się w Polsce i w Europie.

Prawdzie na zwycięstwo, ludzkości na pożytek, ojczyźnie na chwałę

Święto Uniwersytetu to, tradycyjnie już, ważne wydarzenie dla tych, którzy w ostatnim roku zdobyli stopnie doktora i doktora habilitowanego. Podczas uroczystości odbywa się ich promocja oraz złożenie przyrzeczenia.

– Dzisiejsza promocja ma wyjątkowe znaczenie, ponieważ jest efektem naszych życiowych i zawodowych wyborów kierowanych jedną z najważniejszych cech człowieka: ciekawością świata i poszukiwania prawdy – mówił w imieniu doktorów i doktorów habilitowanych dr hab. Kazimierz Warmiński. Zaznaczył, że słowa wdzięczności należą się ich bliskim, promotorom i współpracownikom. – Na różnych etapach swojej drogi naukowej spotykaliśmy mentorów, którzy naszą ciekawość najpierw dostrzegli, a następnie podsycali i pomagali obrać właściwy kierunek. Mam tutaj oczywiście na myśli opiekunów i promotorów w przewodach doktorskich, ale również przyjaciół i współpracowników, często z większym od nas doświadczeniem i wiedzą.

Prezydent Polski na wniosek ministra nauki przyznał odznaczenie za zasługi w działalności na rzecz rozwoju nauki dr. Waldemarowi Dzwolakowi (Srebrny Krzyż Zasługi) oraz dr Joannie Juchniewicz (Brązowy Krzyż Zasługi). Medal Złoty za Długoletnią Służbę otrzymali z kolei: prof. Ireneusz Białobrzewski, prof. Janusz Gołaszewski i prof. Andrzej Łachacz. Medal Srebrny za Długoletnią Służbę wręczono dr. Maciejowi Lubiszewskiemu.

Odznakę Bonum Universitatis Warmiensis et Mazuriensis Olstini, czyli wyróżnienie za szczególne zasługi dla rozwoju UWM, odebrała dr Krystyna Piskorz-Ogórek, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego im. prof. Stefana Popowskiego w Olsztynie.

Z okazji 25-lecia UWM rektor wręczył też medale uniwersyteckie, które odebrali przyjaciele Uniwersytetu, osoby zasłużone dla powstania i rozwoju uczelni, a także przedstawiciele władz państwowych i lokalnych.

UWM, czyli strzał w dziesiątkę

Dariusz Wieczorek, minister nauki i szkolnictwa wyższego, który przyjął zaproszenie na jubileusz UWM, decyzję o powołaniu Uniwersytetu nazwał strzałem w dziesiątkę. Jak jednak zaznaczył, nie byłoby powodów do dumy i świętowania, gdyby nie trud osób, które na pierwszy miejscu postawiły wspólny cel.

– Takie uczelnie i takie sukcesy mogą mieć miejsce tylko, jeżeli jest współpraca, zrozumienie, chęć wszystkich, ażeby coś budować – mówił minister. – To jest sukces i tych, którzy obecnie pracują na tej uczelni, ale i tych, którzy tę uczelnię tworzyli. To jest też sukces samorządów, administracji państwowej i parlamentarzystów.

Szef resortu nauki wspomniał o spotkaniu, w którym w poniedziałek przed południem brał udział wspólnie m.in. z Pawłem Bejdą, sekretarzem stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej i absolwentem Akademii Rolniczo-Technicznej, na fundamentach której powstał UWM. Spotkanie to stało się dla Dariusza Wieczorka pretekstem, by przypomnieć o wartości, jaką dla rozwoju kraju ma współpraca nauki z przemysłem.

– Rolą rządu jest, żeby takie możliwości stwarzać, a rolą uczelni jest, żeby te możliwości wykorzystywać – zaznaczył minister. – Myślę, że dzisiaj możecie być państwo pewni, że polski rząd w swojej strategii ma naukę, badania i rozwój jako jeden z priorytetów.

Zwracając się do prof. Jerzego Przyborowskiego, Dariusz Wieczorek zaznaczył:

– Magnificencjo, na pana ręce dla całej społeczności akademickiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego składam serdeczne gratulacje. Chylę czoła przed waszym sukcesem i mam nadzieję, że będziecie kontynuować to, co do tej pory realizujecie, a polski rząd i minister nauki w tym będą pomagać – zadeklarował minister Wieczorek.

Dostrzeżony potencjał

Gratulacje i życzenia w imieniu parlamentarzystów składał w filharmonii Jacek Protas.

– Uniwersytet Warmińsko-Mazurski jest prawdziwym kołem zamachowym rozwoju naszego regionu – zaznaczył poseł.

Radosław Król, wojewoda warmińsko-mazurski w swoim przemówieniu wrócił do swoich studenckich czasów spędzonych w Kortowie. A wspomnień ma na pewno sporo, bo jest absolwentem aż trzech kierunków.

– Swojej uczelni, wspaniałej uczelni, do której wracam i mam nadzieję, że będę jeszcze wracał, oferuję wszelką pomoc i wszelkie możliwe wsparcie – zadeklarował wojewoda.

Marcin Kuchciński, marszałek województwa, także zaznaczył, że z sentymentem wraca do swoich studenckich czasów. Jak mówił, ostatnio wspomnienia wywołał w nim udział w Kortowiadzie. I choć wiele się zmieniło od czasu jego studenckich juwenaliów, jedno – zdaniem marszałka – pozostaje w mocy.

– To tam zawsze wykluwały się marzenia, które później po prostu się spełniały – mówił o kampusie uniwersyteckim Marcin Kuchciński. – Miejsce, w którym jestem, zawdzięczam w dużej mierze ludziom, których spotkałem w Kortowie.

Po raz pierwszy w roli prezydenta Olsztyna w Święcie Uniwersytetu brał udział inny jego absolwent – Robert Szewczyk.

– Nie wyobrażamy sobie dzisiaj Olsztyna bez Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, bez tego, co daje Uniwersytet, bez akademickości, bez zasobu intelektualnego, bez tego otwarcia na świat, które daje nauka na takim poziomie, jaki wy dziś reprezentujecie – zaznaczył prezydent.

UWM jako partner dla innych uczelni

Profesor Michał Jerzy Zasada, wiceprzewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich przekazał gratulacje i życzenia na przyszłość od prof. Arkadiusza Mężyka stojącego na czele KRASP. W słowach kierowanych do społeczności akademickiej kryła się też zachęta do namysłu nad rolą uniwersytetów we współczesnym świecie.

Profesor Bogumiła Kaniewska jako przewodnicząca Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich życzyła, aby wszystkie deklaracje o wsparciu dla UWM, które padały z ust przedstawicieli ministra i władz samorządowych, były realizowane. Żartobliwie zaznaczyła, że KRUP będzie pilnował, aby tak się stało. I właśnie to zapewnienie zostało przyjęte gromkimi brawami przez uczestników wydarzenia.

Kilka dobrych słów miał dla społeczności UWM także przewodniczący trzeciej z organizacji zrzeszających władze polskich uczelni – Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych. Profesor Teofil Jesionowski podkreślał, jak ważną rolę mają do spełnienia uniwersytety, bez których – jak mówił – nie ma dobrej edukacji, dobrego zdrowia i bezpieczeństwa. Uniwersytetowi Warmińsko-Mazurskiemu życzył, żeby pozostał on wiodącą uczelnią.

Kortowo miejscem rozmów o przyszłości nauki

Święto Uniwersytetu to nie tylko okazja do radości i uroczystości, ale i namysłu nad przyszłości szkolnictwa wyższego. Na zaproszenie prof. Jerzego Przyborowskiego w Kortowie 3 czerwca spotkali się rektorzy uczelni zrzeszonych w Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich oraz Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych. Przez dwa dni będą oni tu obradować na tematy kluczowe dla rozwoju nauki.

Podczas Święta UWM ważna jest pamięć

Wstępem do obchodów Święta Uniwersytetu była msza, która została odprawiona 2 czerwca w rzymskokatolickiej parafii św. Franciszka z Asyżu. Władze uczelni, księża z Wydziału Teologii i innych wydziałów oraz pracownicy UWM i studenci dziękowali za 25 lat funkcjonowania uczelni. Liturgii przewodniczył biskup Jacek Jezierski, biskup elbląski, który w latach 1998-1999 reprezentował archidiecezję warmińską w Zespole MEN ds. utworzenia Uniwersytetu w Olsztynie. Biskup Jezierski był w tym czasie biskupem pomocniczym na Warmii oraz wykładowcą teologii dogmatycznej w Warmińskim Instytucie Teologicznym, który stał się jednym z trzech filarów UWM.

Biskup Jezierski w czasie homilii zwrócił uwagę na ogromne znaczenie Uniwersytetu dla regionu Polski, który rozciąga się między dużymi miastami: Warszawą, Gdańskiem, Białymstokiem i Królewcem. Podkreślił, jak ważne jest dążenie do prawdy i odpowiedzialność za podejmowane działania naukowe. Po liturgii prof. Jerzy Przyborowski, rektor UWM podziękował bp. Jackowi Jezierskiemu za jego zaangażowanie w powstanie Uniwersytetu w Olsztynie i wręczył mu pamiątkowy medal z okazji jubileuszu 25-lecia UWM.

Zgodnie z kilkuletnią tradycją zapoczątkowaną decyzją Senatu UWM przedstawiciele władz Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie złożyli kwiaty pod tablicą upamiętniającą tragiczne wydarzenia, do których doszło w Kortowie w czasie II wojny światowej, w wyniku których zginęli pacjenci i personel szpitala psychiatrycznego, który mieścił się na terenie dzisiejszego kampusu.

UWM zaprasza na dalsze świętowanie

Uroczyste Święto Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego nie kończy jubileuszowych wydarzeń z okazji 25-lecia Uniwersytetu.

W niedzielę (9 czerwca) uczelnia zaprosi do wspólnego świętowania mieszkańców Olsztyna i regionu. Podczas Pikniku Nauki i Sztuki coś dla siebie znajdą i młodsi, i starsi. W Kortowie na gości czekać będą przedstawiciele wydziałów, studenckich kół naukowych oraz agend artystycznych, którzy swoimi warsztatami, pokazami i innymi atrakcjami będą przekonywać, że nauka to coś porywającego i… dostępnego dla wszystkich.

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski to nie tylko nauka i kultura, ale także sport. W programie uroczystości jubileuszowych nie mogło zabraknąć zatem VI Biegu Uniwersyteckiego. Sportowych emocji dostarczy także mecz, w którym spotkają się drużyny złożone ze studentów i pracowników uczelni. 

Warto także pamiętać, żeby w dn. 7-9 czerwca odwiedzić Kortowo po zmroku i zobaczyć, jak wygląda Park Świateł.

Źródło: UWM w Olsztynie

Komentarze (11)

Dodaj swój komentarz

 • Kor 2024-06-07 08:53:24 178.235.*.*
  Ewidentnie łamane jest prawo przez decyzję Magnificencji, przez miesiąc nie mogliśmy przejść do swoich domów na Słoneczny Stok ,bo zbudowano scenę, skandal,przecież wystarczyło jak zwykłe kilka dni, zaraz będą znowu ograniczenia bo przyjedzie Tusk, to są miejsca publiczne ,więc się opamiętajcie. Musimy chyba przygotować taczki...
  Odpowiedz Przenieś Oceń: 0 0
 • Hala 2024-06-06 15:41:45 178.235.*.*
  Otwórzcie wreszcie Przystań, chcemy tam wypoczywać, jeść, pływać na kajakach i rowerach, wieczorem pić kulturalnie piwo. Przez kilkadziesiąt lat było to wspaniałe miejsce, bo byli wspaniali Rektorzy, Obecny Zamordysta powinien karnie odpowiadać za to co robi, chyba że się opamięta za zniszczenie KORTOWA
  Odpowiedz Przenieś Oceń: 2 0
 • Fujjjjjj !!!! 2024-06-05 20:27:47 2a00:f41:829:*
  Co tam robił utyty kulasek ???
  Odpowiedz Przenieś Oceń: 3 0
 • Srakotłuk 2024-06-05 15:50:25 31.0.*.*
  Zwykła banda zadufanych w sobie nieudaczników.
  Odpowiedz Przenieś Oceń: 4 2
 • .R.O. 2024-06-05 07:25:39 83.28.*.*
  Zamiast organizowania gali z tortem i cateringiem powinni zorganizować strategiczny panel dotyczący zaplanowania przyszłości na kolejne 25 lat. Warto, bo wiele się zmieniło, ale uczelnia zdaje się tego nie zauważać.
  Odpowiedz Przenieś Oceń: 12 1
 • Pioter 2024-06-05 06:33:11 145.237.*.*
  Fabryka bezrobotnych.
  Odpowiedz Przenieś Oceń: 11 1
 • BLASZANY BEMBENEK 2024-06-04 15:04:37 31.60.*.*
  każda piękna chwila ma swoją datę ważności ....bo w życiu piękne są tylko chwile reszta to wypełnienie
  Odpowiedz Przenieś Oceń: 9 1
 • Jamnik11 2024-06-04 15:04:14 2a01:11cf:400d:*
  Nareszcie mamy wykształcone kadry do obsługi wszelkich burgerowni, pizzerri i wszystkich sklepów, które masowo powstają u nas w mieście, kocham te wasze kierunki inżynierie kosmiczne, jakieś znastwa uj wie czego, a nasze inżyniery i magistry po tym tworze zwanym omyłkowo uniwersytetem mają później gdzie pracować:)
  Odpowiedz Przenieś Oceń: 21 14

www.autoczescionline24.pl