Dziś jest: 26.05.2024
Imieniny: Filipa, Pauliny
Data dodania: 2024-03-05 13:50

Redakcja

Straż miejska podsumowała rok. Ponad 12 tys. zgłoszeń od mieszkańców Olsztyna

Straż miejska podsumowała rok. Ponad 12 tys. zgłoszeń od mieszkańców Olsztyna
Zdjęcie ilustracyjne
Fot. Łukasz Kozłowski / Olsztyn.com.pl

Olsztyńska straż miejska podsumowała rok 2023. Strażnicy podjęli 13 667 interwencji. 12 751 zgłoszeń dyżurny straży miejskiej przyjął od mieszkańców. Jest to wzrost o 11 procent w stosunku do roku 2022. Sprawy, z jakimi zgłaszali się olsztynianie, dotyczyły głównie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, utrzymania czystości i porządku w mieście oraz ochrony środowiska i gospodarki odpadami.

reklama

W trosce o bezpieczeństwo

W trakcie pełnienia służby patrolowej, olsztyńscy strażnicy miejscy w roku 2023 zatrzymali na gorącym uczynku 11 osób. Chodziło m. in. o prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwym, kradzieże czy prowadzenie pojazdu bez uprawnień. Strażnicy odnaleźli także jeden skradziony pojazd z ul. Żołnierskiej.

Bezpieczeństwo to także ratowanie życia i zdrowia ludzkiego. Każdego roku strażnicy kilkadziesiąt razy udzielają pomocy poszkodowanym w zakresie pierwszej pomocy medycznej z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu ratowniczego m.in. PSP-R1 (w 2023 r. udzielono pomocy 31 osobom).

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Strażnicy miejscy w 2023 r. podjęli 2111 interwencji wobec osób spożywających alkohol w miejscu publicznym.

1267 osób nietrzeźwych doprowadzono do izby wytrzeźwień lub miejsca zamieszkania. Chodziło o osoby, które dawały powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdowały się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażały życiu lub zdrowiu innym.

Na ratunek bezdomnym

W 2023 r. strażnicy miejscy podjęli 989 interwencji w stosunku do osób bezdomnych. 789 osób bezdomnych będących w upojeniu alkoholowym zostało przekazanych do izby wytrzeźwień. 32 bezdomnych zostało przekazanych do schroniska, a 17 dla pogotowia ratunkowego. Pozostałe osoby bezdomne nie potrzebowały pomocy.

Straż miejska, wspólnie z olsztyńskim MOPS-em, w okresie jesienno-zimowo-wiosennym dokonuje szczegółowej kontroli miejsc przebywania osób bezdomnych na terenie miasta. W minionym roku przeprowadzono 15 takich patroli.

Od 2018 roku strażnicy współpracują z Caritasem. Kolejny już rok, w okresie od listopada do końca marca, dwa lub trzy razy w tygodniu (w zależności od panujących temperatur) odwiedzano miejsca przebywania osób bezdomnych, oferując ciepły posiłek i odzież.

W czystym mieście, żyje się przyjemniej

Strażnicy w 2023 r. przekazali do różnych instytucji i podmiotów 1809 spraw porządkowych. Ponadto podjęto 729 interwencji w stosunku do osób zanieczyszczających lub zaśmiecających miejsca dostępne publicznie, a w szczególności drogę, ulicę, plac, ogród, trawnik lub zieleniec. Ponadto, w działaniach strażników priorytetem jest bieżąca kontrola dzikich wysypisk śmieci.

W wyniku prowadzonych działań wykonano również 81 kontroli nieruchomości prywatnych oraz podmiotów gospodarczych pod kątem posiadania deklaracji, umów na wywóz odpadów komunalnych i przemysłowych oraz prawidłowej segregacji odpadów.

Stwierdzając nieprawidłowości w tym zakresie, wystawiono 21 mandatów karnych. 9 osób zostało pouczonych, a w stosunku do 2 osób zostały skierowane wnioski o ukaranie do sądu.

Strażnicy przypominają też, że w 2023 r., wspólnie z przedstawicielami rad osiedli oraz pracownikami ZDZiT i administracji, przeprowadzono przeglądy wszystkich osiedli.

Nieużywane samochody znikały z ulic

W 2023 r. strażnicy usunęli 28 pojazdów oraz doprowadzili do usunięcia przez właścicieli 105 wraków pojazdów pozostawionych na terenie Olsztyna.

Procedura realizowana jest zgodnie z art. 50a ustawy „prawo o ruchu drogowym”, który mówi, że pojazd pozostawiony bez tablic rejestracyjnych lub pojazd, którego stan wskazuje na to, że nie jest używany, może zostać usunięty z drogi przez straż gminną lub policję na koszt właściciela lub posiadacza

Porządek na budowie

W 2023 r. strażnicy prowadzili kontrole budów i terenów przyległych, pod kątem zanieczyszczenia jezdni przez pojazdy wyjeżdżające z takich budów oraz zabezpieczenia miejsc prowadzenia prac.

Ogółem przeprowadzono 101 takich kontroli, podczas których nałożono 79 mandatów karnych, udzielono 20 pouczeń i sporządzono 1 wniosek o ukaranie do sądu.

Kary za spalanie odpadów

Spalanie odpadów, a co za tym idzie zanieczyszczenie środowiska to poważny problem, z którym boryka się Olsztyn. Coraz większa świadomość społeczna dotycząca szkodliwości spalania odpadów powoduje, że w społeczeństwie nie ma zgody na takie zachowania.

Straż Miejska w Olsztynie podejmuje zdecydowane działania mające przeciwdziałać temu zjawisku. W 2023 roku przeprowadzno ponad 200 kontroli dotyczących spalania odpadów. 11 kontroli zrealizowano przy pomocy drona.

Parkowali w miejscach niedozwolonych

Strażnicy miejscy w 2023 r. podjęli 6535 interwencji wobec osób popełniających wykroczenia przeciwko bezpieczeństwo i porządkowi w komunikacji (wzrost w stosunku do roku 2022 o 20%).

Na podst. art. 130a ustawy „prawo o ruchu drogowym” usunięto 106 pojazdów, które były zaparkowane w miejscach zabronionych lub utrudniających ruch oraz unieruchomiono 1930 pojazdów przez zastosowanie urządzeń do blokowania kół.

Zabezpieczenie imprez i działania profilaktyczne

W minionym roku strażnicy pracowali przy 127 zabezpieczeniach różnego rodzaju imprez kulturalnych, oświatowych, sportowych, rekreacyjnych i procesji oraz w 61 zgromadzeniach.

W 2023 roku, szczególnie we wrześniu i październiku, straż miejska położyła nacisk na profilaktykę. Przeprowadzono 166 pogadanek na temat bezpieczeństwa w przedszkolach, szkołach podstawowych i średnich na terenie Olsztyna. W pogadankach udział wzięło 5925 uczniów (więcej o 315 niż w roku 2022).

W 2023 roku strażnicy wzięli też udział w ,,Olimpiadach Specjalnych Polska Warmińsko-Mazurskie” oraz zainaugurowali akcję ,,Chroń rower przed kradzieżą – Oznakuj go”. Pojazdom zgłoszonym do oznakowania nadano indywidualne numery, które zostały wprowadzone do rejestru rowerów i hulajnóg oznakowanych w Straży Miejskiej w Olsztynie.

Dzięki temu w przypadku zgubienia lub kradzieży roweru/hulajnogi istnieje dużo większa szansa na ich odzyskanie. Ponadto na pojazdach umieszczona została również naklejka z informacją o tym, że są one oznakowane, co jest dodatkowym czynnikiem odstraszającym potencjalnego złodzieja.

Kiedy zwierzęta zagrażały sobie lub ludziom

W 2023 r. Dyżurny Straży Miejskiej przyjął od mieszkańców Olsztyna 472 zgłoszenia dotyczące zwierząt domowych, gospodarskich i dziko żyjących, które zagrażały zdrowiu i życiu ludzi lub same były w zagrożeniu.

Najwięcej zgłoszeń dotyczyło psów i kotów tj. 249 zgłoszeń, lisów tj. 108 zgłoszeń (wzrost o 74%), ptaków tj. 59 zgłoszeń, saren tj. 24 zgłoszenia, nietoperzy tj. 20 zgłoszeń, dzików – tj. 6 zgłoszeń (jeszcze w 2020 roku takich zgłoszeń wpłynęło 2079), i innych gatunków zwierząt tj. 6 zgłoszeń.

Źródło: Straż Miejska w Olsztynie / Własne

Komentarze (3)

Dodaj swój komentarz

  • Marian 2024-03-06 22:03:10 78.88.*.*
    A dlaczego nie pracują w weekendy??
    Odpowiedz Przenieś Oceń: 1 0
  • Se la vi 2024-03-06 13:36:00 37.248.*.*
    Piękna laurka lub laudacja jeśli jakiś jełop z Was zrozumiał przyklejcie sobie te hasła na czoło.
    Odpowiedz Przenieś Oceń: 2 0

www.autoczescionline24.pl