Olsztyn aniołem ekologii

Olsztyn otrzymał wyróżnienie tytułem Anioł Ekologii, w kategorii - inwestycje środowiskowe. Wręczenie nagród zakończyło XI Samorządowe Forum Ekologiczne w Rynie.

„Odnawialne źródła energii szansą na poprawę bezpieczeństwa energetycznego Warmii i Mazur” to temat przewodni XI Samorządowego Forum Ekologicznego w Rynie, które zakończyło się wręczeniem statuetek „Anioły Ekologii”.

Forum Ekologiczne to cykliczna, coroczna konferencja poświęcona zagadnieniom związanym z ochroną środowiska i rozwojem regionalnym, w której uczestniczą przedstawiciele samorządów lokalnych oraz podmioty gospodarcze. Gośćmi konferencji byli m.in.: prof. Jan Popczyk z Politechniki Śląskiej, dr Grzegorz Wiśniewski z Instytutu Energii Odnawialnej w Warszawie, przedstawiciel Ministerstwa Środowiska oraz przedstawiciele przedsiębiorstw energetycznych.

Nagrody przyznano w pięciu kategoriach: 

Nominowani w kategorii "Odnawialne źródła energii- ochrona atmosfery": Gmina Braniewo, Miasto Ełk, Starostwo Powiatowe w Bartoszycach, Starostwo Powiatowe w Lidzbarku Warmińskim, Starostwo Powiatowe w Mrągowie.

Nominowani w kategorii "Ochrona wód i gospodarka wodna": Gmina Iłowo-Osada, Miasto Ełk, Miasto Braniewo, Miasto Szczytno, Gmina Srokowo, Miasto Iława.

Nominowani w kategorii: "Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni Ziemi": Związek Międzygminny "Gospodarka Komunalna" w Ełku, Ekologiczny Związek Gmin "Działdowszczyzna" w Działdowie, Mazurski Związek Międzygminny - Gospodarki Odpadami w Giżycku, Miasto Bartoszyce.

Nominowani w kategorii "Edukacja ekologiczna i ochrona przyrody": Gmina Piecki, Powiat Olsztyn, Miasto Szczytno, Miasto Działdowo, Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich.

Nominowani w kategorii "Inwestycje środowiskowe": Gmina Ostróda, Gmina Gietrzwałd, Gmina Mikołajki, Miasto Olsztyn, Miasto Elbląg, Miasto Lidzbark Warmiński. 

W kategorii Inwestycje środowiskowe wyróżnienie otrzymało Miasto Olsztyn.

- Cieszę się z tego wyróżnienia, bo jesteśmy pionierskim samorządem w Polsce, który sięga po pieniądze unijne na projekty środowiskowe – powiedział Piotr Grzymowicz, prezydent Olsztyna.
Komentarze (0)

Dodaj swój komentarz