NIK wykryła poważne nieprawidłowości w Rejonowym Zarządzie Infrastruktury w Olsztynie

NIK wykryła poważne nieprawidłowości w Rejonowym Zarządzie Infrastruktury w Olsztynie
Delegatura Najwyższej Izby Kontroli w Olsztynie wykryła szereg nieprawidłowości w Rejonowym Zarządzie Infrastruktury w Olsztynie. Zdaniem kontrolerów Zarząd mógł działać na szkodę Skarbu Państwa
Fot. Screen Google Street View

W czwartek Najwyższa Izba Kontroli wydała komunikat, w którym przyznaje, że pracownicy Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Olsztynie mogli działać na szkodę Skarbu Państwa. W tym celu NIK powiadomiła prokuraturę. Chodzi m.in. o zlecenie robót budowlanych bez zawarcia umowy na ich realizację czy nienależne wypłacenie wykonawcom ponad 2,5 mln zł.

NIK skontrolowała Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Olsztynie w czasie kontroli planowej dotyczącej sporządzania i realizacji „Planów inwestycji budowlanych” w resorcie obrony narodowej. Ustalenia wskazują, że w jednostce tej nie zapewniono skutecznego i efektywnego nadzoru, który pozwoliłby zapobiec istotnym nieprawidłowościom w przygotowaniu i realizacji zadań inwestycyjnych – poinformowali pracownicy Biura Prasowego NIK.

Jakie to nieprawidłowości? Według olsztyńskiej delegatury NIK w kontrolowanej jednostce nieprawidłowości dotyczyły głównie zadań zlecanych do realizacji Wojskowej Agencji Mieszkaniowej i wykonywanych przez spółkę Sinevia z Nowego Dworu Mazowieckiego. W sumie zastrzeżenia dotyczyły aż 21 z 35 kontrolowanych zadań RZI.

W trakcie przebudowy parku sprzętu technologicznego w Wierzbinach (gmina Orzysz) RZI w Olsztynie nie przestrzegał postanowień umowy resortowej.

Nie dochowano bowiem obowiązku przeprowadzenia negocjacji cenowych, zawierając od razu umowę, w której wstępne wynagrodzenie określone zostało na 30 mln zł – wyjaśniają pracownicy NIK.

Jak się okazało, dopiero po ponad roku od zawarcia umowy spółka Sinevia zaproponowała wynagrodzenie wyższe o ponad 20 mln zł od ustalonego pierwotnie. Jednak wynagrodzenie nie było przedmiotem negocjacji ze strony Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Olsztynie, lecz stanowiło tylko podstawę do aneksowania umowy. Spółka argumentowała, że wzrost kosztów wynika z istotnego błędu w dokumentacji kosztorysowej oraz z przeprowadzonych badań geologicznych. Jednakże RZI nie przedstawił kontrolerom z NIK wyników, bo ich nie posiadał.

Ponadto RZI miał wypłacić wykonawcy (chodzi również o spółkę Sinevia) kwotę o ponad 2,5 mln zł wyższą od należnej za przebudowę strzelnicy w Elblągu. Sama modernizacja trwała sześć lat. Dopiero kontrola NIK ustaliła prawidłową kwotę wynagrodzenia dla wykonawcy. Na podstawie wyników kontroli, RZI wystąpiło do Sinevii z żądaniami zwrotu zawyżonej kwoty wynagrodzenia oraz odsetek.

Kolejną inwestycją, którą wykonywała spółka Sinevia na potrzeby RZI, był system tłumienia elektromagnetycznego w budynku biurowo-sztabowym w Elblągu. Co ciekawe, przed rozpoczęciem prac umowa nie została spisana. Nastąpiło to dopiero 14 stycznia 2019 roku, czyli po ponad miesiącu od zrealizowania robót (5 grudnia 2018 r.).

Jak podkreśliliśmy na wstępie, to tylko niektóre nieprawidłowości, które wykryła Najwyższa Izba Kontroli.

W związku z ustaleniami kontroli, olsztyńska Delegatura NIK sformułowała aż dziewięć wniosków pokontrolnych, z których osiem RZI w Olsztynie już zrealizowało. Ostatni wniosek, dotyczący wyegzekwowania od Spółki Sinevia nienależnie wypłaconej części wynagrodzenia, pozostaje w trakcie realizacji – tłumaczą pracownicy NIK.

Dodają również, że złożyli zawiadomienie do prokuratury dotyczące podejrzenia popełnienia przestępstwa polegającego na działaniu na szkodę Skarbu Państwa przez osoby pracujące w Rejonowym Zarządzie Infrastruktury w Olsztynie.

Komentarze (2)

Dodaj swój komentarz

  • GMO 2020-01-16 16:37:18 95.160.*.*
    Niech NIK sprawdzi pseudo inwestycje Grzymowicza m.in rozpadające się torowiska i park centralny.
    Odpowiedz Oceń: 4 0 Zgłoś treść