Sygnalista Online

Miasto Olsztyn
NIP 7392813373
Adres email marketing@sygnalistaonline.pl
Strona www sygnalistaonline.pl

Opis:

Szyfrowany, poufny system dostępny online do przyjmowania i obsługi zgłoszeń od Sygnalistów. Umożliwia imienne jak i anonimowe zgłaszania nieprawidłowości przez Sygnalisów oraz ich pełną obsługę przez osoby wyznaczone w organizacji do przyjmowania zgłoszeń. Generowanie unikalnego tokenu dla realizowanego zgłoszenia daje gwarancję anonimowości i integralności danych.
Rozwiązanie jest oferowane w modelu SaaS - ze strony użytkownika funkcjonalność programu nie wymaga instalacji dedykowanego oprogramowania – dostęp jest realizowany z wykorzystaniem przeglądarki internetowej.

2147382000
2147382000