Działka - Myki

Oferuję na sprzedaż działki o powierzchni łącznej 3649m2 znajdujące się miejscowości Myki- 3km od Olsztyna.

Działki o numerach:

- 257 o powierzchni 1207m2,

- 258 o powierzchni 1214m2,

- 259 o powierzchni 1228m2,Dojedź sam na miejsce ;)https://maps.app.goo.gl/ffBPWvhuLSGAzuyz7

§ 24. Ustalenia dla terenów R

1. Tereny oznaczone na rysunku symbolem R przeznacza się pod uprawy ogrodnicze lub zieleń ozdobną bez

możliwości zabudowy mieszkaniowej. Zaleca się połączenie tych działek z sąsiednią działką budowlaną.

2. Działki Nr 255, 258, 259, 272 i 273 położone w całości pod linią energetyczną WN 110 kV na terenach

objętych zakazem zabudowy mieszkaniowej. Dopuszcza się samoistne użytkowanie działki w sposób

dotychczasowy.

3. Dopuszcza się usytuowanie na każdej działce samoistnej jednego wolnostojącego budynku gospodarczego

lub garażowo-gospodarczego o powierzchni zabudowy nie przekraczającej 60 m2

, wysokości do kalenicy dachu

maksimum 5,0 m, z dachem dwu lub wielospadowym o kącie nachylenia 30-35o

.

§ 25. Ustalenia dla terenu ZP

1. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem ZP stanowi zazieleniony pas technologiczny pod linią WN

110 kV oraz skwer przy tym pasie znajdujący się w strefie uciążliwości tej linii, a także jako teren łączący

funkcjonalnie obszary zieleni.

2. Na terenie zakazuje się zabudowy kubaturowej. Dopuszcza się obiekty małej architektury, jak ławki

i śmietniczki.

3. Zaleca się obsadzenie terenu krzewami ozdobnymi ze szczególnym uwzględnieniem krzewów

zimozielonych. Dopuszcza się, zwłaszcza na terenie skweru, sadzenie niewielkich grup drzew niskopiennych.

Istniejący na terenie staw zostanie uporządkowany, częściowo obsadzony roślinnością właściwą dla terenów

podmokłych.http://mpzp.igeomap.pl/doc/olsztyn/dywity/028.pdfMedia w drodze: prąd, gaz, woda i kanalizacja obecnie w realizacji ;) do 11.2021 będą wykonane instalacje.Zapraszam do oglądania:

782002728

Skontaktuj się

Typ ogłoszenia: sprzedaż
Rynek: wtórny
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Myki
Ulica: Myki
Rodzaj nieruchomości: działka
Cena: 180000
Powierzchnia: 3649

Zobacz na mapie

Galeria

Kontakt:

[javascript protected email address]
180000zł
[javascript protected email address]
Dorota Piskorowska
Myki

Numer ogłoszenia: 24642

Data dodania: 2021-09-07 00:30:21

Data odświeżenia: 2021-09-07 00:30:24

Części samochodowe - Ucando.pl