Rozkład jazdy autobusów MPK

Wybrana linia autobusowa: Wybierz linię tramwajową:
Dworzec Główny (pl. Konstytucji 3 Maja) - Wawrzyczka (Wawrzyczka) Trasa powrotna
Dni robocze (od poniedziałku do piątku)
05:55 06:15 06:35 06:51 07:06 07:21 07:36
07:51 08:06 08:21 08:36 08:50 09:05 09:20
09:35 09:50 10:05 10:20 10:35 10:50 11:05
11:20 11:35 11:50 12:05 12:20 12:35 12:50
13:05 13:20 13:35 13:50 14:05 14:20 14:33
14:48 15:03 15:18 15:33 15:48 16:03 16:18
16:33 16:48 17:04 17:19 17:34 17:49 18:04
18:19 18:39 18:59 19:19 19:39 19:59 20:19
20:39 20:59 21:19 21:42 22:12 22:42 23:12
Dni robocze wolne od nauki szkolnej
05:55 06:15 06:35 06:51 07:05 07:20 07:35
07:50 08:05 08:20 08:35 08:50 09:05 09:20
09:35 09:50 10:05 10:20 10:35 10:50 11:05
11:20 11:35 11:50 12:05 12:20 12:35 12:50
13:05 13:20 13:35 13:50 14:05 14:20 14:34
14:49 15:04 15:19 15:34 15:49 16:04 16:19
16:34 16:49 17:05 17:20 17:35 17:50 18:05
18:19 18:39 18:59 19:19 19:39 19:59 20:19
20:39 20:59 21:19 21:42 22:12 22:42 23:12
Soboty
05:55 06:15 06:35 06:55 07:15 07:35 07:55
08:15 08:35 08:55 09:15 09:35 09:50 10:05
10:20 10:35 10:50 11:05 11:20 11:35 11:50
12:05 12:20 12:35 12:50 13:05 13:20 13:35
13:50 14:05 14:20 14:35 14:50 15:05 15:20
15:39 15:59 16:19 16:39 16:59 17:19 17:39
17:59 18:19 18:39 18:59 19:19 19:39 19:59
20:19 20:39 20:59 21:19 21:42 22:12 22:42
23:12
Niedziele i święta
05:56 06:26 06:56 07:26 07:56 08:26 08:56
09:26 09:56 10:26 10:56 11:19 11:39 11:59
12:19 12:39 12:59 13:19 13:39 13:59 14:19
14:39 14:59 15:19 15:39 15:59 16:19 16:39
16:59 17:19 17:39 17:59 18:19 18:39 18:59
19:19 19:39 19:59 20:19 20:39 20:59 21:19
21:42 22:12 22:42
Części samochodowe - Ucando.pl