Jak zarejestrować się w urzędzie pracy?

Aby podjąć zatrudnienie za pośrednictwem urzędu pracy, należy przede wszystkim najpierw postarać się o zarejestrowanie w danym urzędzie, czyli o uzyskanie statusu osoby bezrobotnej. Jak to zrobić? To bardzo proste.

Zarejestrować się możemy w Powiatowym lub Miejskim Urzędzie Pracy, do którego jesteśmy przypisani na podstawie zameldowania. Kiedy już będziemy wiedzieć, do którego urzędu mamy się wybrać, warto przygotować niezbędne do rejestracji dokumenty.

Aby poprawnie się zarejestrować należy przygotować takie dokumenty jak: dowód osobisty, dokumenty potwierdzające wykształcenie, dyplomy, świadectwa ukończenia szkoły lub zaświadczenia z odbytych kursów i szkoleń. Jeśli wcześniej podejmowaliśmy zatrudnienie, należy również zadbać o dostarczenie świadectwa pracy, czy dokumentów, które potwierdzą nasze uprawnienia. Nie zapominajmy również o legitymacji ubezpieczeniowej.

Na miejscu, w urzędzie otrzymamy także szereg dokumentów i formularzy do wypełnienia. Należy pamiętać, by dokumenty wypełniać zgodnie z prawdą i pełną ostrożnością.

Kiedy już skompletujemy dokumenty i wszystkie formularze, zostaniemy pokierowani do odpowiedniego okienka urzędniczego, gdzie zostaniemy zarejestrowani i powiadomieni o dalszym formalnościach jakie dotyczą zarejestrowanego w urzędzie pracy.