• Dofinansowanie na założenie własnej działalności do 23 tyś.zł

 • Szczegóły ogłoszenia Dodano: 2017-02-07
  • Branża: Handel
  • Województwo: warmińsko-mazurskie
  • Nazwa stanowiska: własna działalność gospodarcza
  • Forma zatrudnienia: inna
  • Rodzaj pracy: stała
 • Treść ogłoszenia
 • Zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie pt. „3 kroki do sukcesu - własna firma szansą na zatrudnienie w Olsztynie i powiecie olsztyńskim”.

  Do kogo kierowany jest projekt?
  Osób zamieszkałych w Olsztynie lub powiecie olsztyńskim, w tym:
  Kobiet:
  nigdzie niezatrudnionych, w tym również zarejestrowanych bezrobotnych powyżej 29 roku życia
  Mężczyzn:
  nigdzie niezatrudnionych, w tym również zarejestrowanych bezrobotnych powyżej 29 roku życia i spełniających min. jedno dodatkowe kryterium:
  posiadających orzeczenie o niepełnosprawności
  będących długotrwale bezrobotnymi
  posiadających niskie kwalifikacje (tj. wykształcenie średnie lub niższe)
  będących powyżej 50 roku życia

  1.W ramach jednorazowego wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej możliwe jest sfinansowanie przez Przedsiębiorcę wydatków inwestycyjnych umożliwiających uruchomienie (powstanie) przedsiębiorstwa, a w szczególności:
  a) zakup wartości niematerialnych i prawnych, sprzętu rozumianego jako środki trwałe oraz pozostałego sprzętu i wyposażenia, dla których prowadzona jest ewidencja ilościowa lub ilościowo- wartościowa, w tym:
  zakup samochodu – w celu prowadzenia działalności gospodarczej (co oznacza brak możliwości rozpoczęcia prowadzenia działalności bez zakupu środka transportu). Zakup środka transportu możliwy jest do wysokości:
  powyżej 15 000 zł - dotyczy tylko działalności: nauka jazdy (PKD 85.53), usługi wynajmu środka transportu osób np. do ślubów (PKD 77.1)
  do 15 000 zł - w pozostałych przypadkach
  W przypadku działalności w zakresie drogowego transportu towarów wykluczone jest sfinansowanie w ramach dotacji środka transportu.
  b) zakup środków obrotowych pod warunkiem, że są niezbędne do prawidłowej realizacji i osiągnięcia celów realizowanej inwestycji oraz odpowiednio uzasadnione:
  towar w wysokości maksymalnie do 10 000 zł
  surowce do produkcji w wysokości maksymalnie do 17 000 zł
  łącznie towar i surowce do produkcji w wysokości maksymalnie do 17 000 zł
  c) koszt prac remontowych maksymalnie do 5 000 zł
  2. Wsparcie pomostowe w postaci usług szkoleniowo-doradczych o charakterze specjalistycznym (indywidualnym i/lub grupowym)

  Nabór formularzy kwalifikacyjnych trwa do końca lutego.

 • Kontakt
 • Imię i nazwisko: Marta Połubińska
 • E-mail: marta.nova@onet.pl
 • Numer telefonu: 695893222

Olsztyn - portal miejski

Olsztyński Portal Aktywnych Internautów - zobacz na mapie najpopularniejsze miejsca Olsztyna, obejrzyj zdjęcia z olsztyńskich imprez, dodaj własne zdjęcia i ulubione miejsca.Apteki całodobowe | Lekarze