Linia zwykła 117

Rozkład jazdy autobusów MPK

Wybrana linia autobusowa: Wybierz linię tramwajową:
Osiedle Generałów (ul.Wilczyńskiego) - Cmentarz Dywity-Brama Zachodnia (ul.Wadąska) Trasa powrotna
Dni robocze (od poniedziałku do piątku)
04:54J 05:14J 05:34J 05:54J 06:04J 06:14J 06:28J
06:42J 06:50J 06:57J 07:12J 07:20J 07:27J 07:42J
07:57C 08:15J 08:30J 08:45J 09:00C 09:15J 09:30J
09:45J 10:00C 10:15J 10:30J 10:45J 11:00C 11:15J
11:30J 11:45J 12:00C 12:15J 12:30J 12:45J 13:00C
13:15J 13:30J 13:45J 14:00C 14:15J 14:30J 14:45J
15:00C 15:15J 15:30J 15:45J 16:00C 16:15J 16:30J
16:45J 17:00C 17:15J 17:30J 17:45J 18:00C 18:15J
18:30J 18:45J 19:00J 19:15J 19:30J 19:45J 20:00J
20:15J 20:45J 21:11J 21:41J 22:11J 22:41z
Dni robocze wolne od nauki szkolnej
04:54J 05:14J 05:34J 05:54J 06:14J 06:21J 06:29J
06:44J 06:59J 07:14J 07:29J 07:44J 07:59C 08:15J
08:30J 08:45J 09:00C 09:15J 09:30J 09:45J 10:00C
10:15J 10:30J 10:45J 11:00C 11:15J 11:30J 11:45J
12:00C 12:15J 12:30J 12:45J 13:00C 13:15J 13:30J
13:45J 14:00C 14:15J 14:30J 14:45J 15:00C 15:15J
15:30J 15:45J 16:00C 16:15J 16:30J 16:45J 17:00C
17:15J 17:30J 17:45J 18:00C 18:15J 18:30J 18:45J
19:00J 19:15J 19:30J 19:45J 20:00J 20:15J 20:45J
21:11J 21:41J 22:11J 22:41z
Soboty
04:54J 05:14J 05:34J 05:54J 06:14J 06:34J 06:54J
07:14J 07:34J 07:54C 08:14J 08:34J 08:54C 09:16J
09:31J 09:46J 10:01C 10:16J 10:31J 10:46J 11:01C
11:16J 11:31J 11:46J 12:01C 12:16J 12:31J 12:46J
13:01C 13:16J 13:31J 13:46J 14:01C 14:16J 14:31J
14:46J 15:00C 15:20J 15:40J 16:00C 16:20J 16:40J
17:00C 17:20J 17:40J 18:00C 18:20J 18:40J 19:00J
19:20J 19:40J 20:00J 20:20J 20:40J 21:11J 21:41J
22:11J 22:41z
Niedziele i święta
05:04J 05:34J 06:04J 06:34J 07:04J 07:34J 08:04C
08:34J 09:04C 09:34J 10:04C 10:34J 11:00C 11:20J
11:40J 12:00C 12:20J 12:40J 13:00C 13:20J 13:40J
14:00C 14:20J 14:40J 15:00C 15:20J 15:40J 16:00C
16:20J 16:40J 17:00C 17:20J 17:40J 18:00C 18:20J
18:40J 19:00J 19:20J 19:40J 20:00J 20:20J 20:40J
21:11J 21:41J 22:11J

C - Kurs do: Cmentarz Dywity-Brama Wschodnia

J - Kurs do: Jakubowo

z - Kurs do: Teatr im. S. Jaracza

* - obowiązuje w dniach: oraz w dni robocze w okresie letnich wakacji szkolnych - od 26.06.2017 do 31.08.2017

Olsztyn - portal miejski

Olsztyński Portal Aktywnych Internautów - zobacz na mapie najpopularniejsze miejsca Olsztyna, obejrzyj zdjęcia z olsztyńskich imprez, dodaj własne zdjęcia i ulubione miejsca.Apteki całodobowe | Lekarze